cách sử dụng chỉ số pb

Cách sử dụng chỉ số P/B để tìm “món hời” trên thị trường chứng khoán

P/B là chỉ số tài chính quan trọng, dùng để định giá doanh nghiệp qua đó chúng ta biết được doanh nghiệp này đang có định giá cao hơn hay thấp hơn so với giá trị sổ sách của chính…

error: Content is protected !!