Cổ phiếu VIB – Ngân hàng bán lẻ hàng đầu

TỔNG QUAN DOANH NGHIỆP Từ 1 ngân hàng có cấu trúc thiên về khách hàng doanh nghiệp, sau hơn 5 năm VIB sớm chuyển đổi thành công thành ngân hàng bán lẻ chuyên nghiệp, có tốc độ tăng trưởng bán…

error: Content is protected !!