PVS

Cổ phiếu PVS – Triển vọng khả quan nhờ giá dầu

TỔNG QUAN DOANH NGHIỆP PVS là Tổng Công ty hàng đầu trong lĩnh vực cung cấp các dịch vụ kỹ thuật dầu khí tại Việt Nam. Thị phần chiếm khoảng 90% dịch vụ tàu chuyên dụng phục vụ hoạt động…