Fibonacci kết hợp trendline xác định giá mua bán cổ phiếu

Fibonacci là gì? Fibonacci là một chỉ báo dùng trong phân tích kỹ thuật có nguồn gốc từ thuyết toán học của Leonardo…
ĐỌC TIẾP

Trendline và ứng dụng thực tế trong giao dịch chứng khoán

Trendline là đường kháng cự, hỗ trợ. Như đã biết kháng cự, hỗ trợ thường được dùng bởi các đường nằm ngang thì…
ĐỌC TIẾP

Ứng dụng đường xu hướng để xác định ngưỡng kháng cự/ hỗ trợ

1. Kháng cự và hỗ trợ Kháng cự và hỗ trợ là vùng giá mang tính chất tương đối mà tại đó giá cổ…
ĐỌC TIẾP
error: Content is protected !!