Tại sao tỷ lệ nợ/thu nhập lại quan trọng

Liệu các khoản nợ có ảnh hưởng đến hồ sơ tín dụng của bạn? Sau đây là những dấu hiệu cho thấy các khoản nợ của bạn đã vượt quá khả năng chi trả của thu nhập

tỷ lệ nợ/ thu nhập

Tỷ lệ nợ/thu nhập là gì?

Tỷ lệ nợ trên thu nhập (debt-to-income hay DTI) là tỷ lệ so sánh giữa chi phí của các khoản nợ mỗi tháng so với tổng thu nhập. 

Để tính toán tỷ lệ nợ trên thu nhập, hãy tính tổng tất cả các khoản chi liên quan đến các khoản nợ bao gồm thanh toán thẻ tín dụng, trả góp nhà, chi phí liên quan đến nhà cửa (trả góp nhà hay thuê nhà), lãi và gốc của các khoản nợ khác. Lấy khoản đã tính toán, chia cho tổng thu nhập hàng tháng (trước khi đóng thuế) để có được tỷ lệ nợ trên thu nhập.

Ví dụ như, nếu bạn chi trả 4 triệu đồng để thanh toán thẻ tín dụng, 2 triệu để trả góp xe ô tô, và 14 triệu để trả góp nhà, số tiền mà bạn sử dụng để trả các khoản nợ hàng tháng là 20 triệu đồng. Nếu bạn làm ra 600 triệu đồng một năm, tổng thu nhập hàng tháng sẽ là 50 triệu. Như vậy tỷ lệ nợ trên thu nhập của bạn sẽ là 20 triệu chia cho 50 triệu bằng 0.4, hay 40%.

Tại sao tỷ lệ nợ trên thu nhập lại quan trọng?

Ngân hàng hoặc các tổ chức tín dụng khác sẽ đánh giá mức nợ mà mỗi khách hàng có thể gánh được trước khi gặp khó khăn về tài chính, và sử dụng dữ liệu này để đưa ra hạn mức cho vay. Tỷ lệ này sẽ thay đổi tùy vào các tổ chức cho vay, nhưng thông thường mức này sẽ vào khoảng 36%.

Làm cách nào để giảm tỷ lệ nợ/thu nhập?

 Nếu như tỷ lệ nợ trên thu nhập của bạn gần chạm hoặc cao hơn 36%, bạn sẽ phải tìm các biện pháp để giảm tỷ lệ này xuống. Một số cách tham khảo như sau:

  • Tăng mức trả gốc-lãi hàng tháng, về lâu dài sẽ làm giảm các khoản chi trả đến các khoản nợ.
  • Tránh vay nợ thêm. Cân nhắc giảm chi và trả hết khoản dư nợ trên thẻ tín dụng.
  • Tránh các khoản mua sắm lớn, hoặc hoãn các khoản này để dành nhiều thời gian tiết kiệm hơn. Tiết kiệm nhiều hơn đồng nghĩa với khoản trả trước lớn hơn, dẫn đến khoản trả góp nhỏ hơn, và cuối cùng là khoản trả gốc lãia hàng tháng thấp hơn.
  • Tính toán tỷ lệ nợ trên thu nhập hàng tháng để theo dõi tiến triển, đây sẽ là động lực giúp bạn duy trì các hoạt động cơ cấu nợ.

Giữ tỷ lệ nợ trên thu nhập ở mức thấp sẽ giúp bạn quản lý tốt các khoản nợ sẵn có và một nền tảng tài chính vững chắc. Cuối cùng là các lợi ích khác như khả năng vay các khoản lớn hơn cho các nhu cầu hay hoạt động kinh doanh trong tương lai.

Xem thêm: Làm thế nào kiểm soát các khoản nợ?

XEM THÊM: