Hướng dẫn sử dụng công cụ Tạo lập danh mục – Công cụ khuyến nghị FIT (SmartOne)

Hướng dẫn sử dụng tool Tạo lập danh mục thuộc cụm chức năng Công cụ khuyến nghị FIT trên web/app VPS SmartOne.

Tạo lập danh mục được xây dựng trên 9 tiêu chí khác nhau để lựa chọn cổ phiếu theo phong cách và khẩu vị rủi ro của từng nhà đầu tư bao gồm:

tạo lập danh mục cổ phiếu
  1. Sức mạnh A: thuộc nhóm 1/3 cổ phiếu có dòng tiền mạnh nhất thị trường.
  2. Tích lũy A: thuộc nhóm 1/3 cổ phiếu có tích lũy ổn định nhất thị trường.
  3. Giá trị A: thuộc nhóm 1/3 cổ phiếu có định giá rẻ nhất thị trường.
  4. Tăng trưởng A: thuộc nhóm 1/3 cổ phiếu có tăng trưởng lợi nhuận cao nhất thị trường.
  5. Thanh khoản cao: thuộc nhóm 1/3 cổ phiếu có thanh khoản cao nhất thị trường.
  6. Vốn hóa lớn: thuộc nhóm 10% các cổ phiếu có vốn hóa lớn nhất thị trường.
  7. Xác suất tăng giá ngắn hạn cao: cổ phiếu có đà tăng giá trong ngắn hạn khi đường trung bình 5 ngày trên đường trung bình 20 ngày.
  8. Lợi nhuận mục tiêu > 10%: trong 6 tháng gần nhất cổ phiếu này có sóng tăng ít nhất 10% tính từ giá hiện tại.
  9. Phá đỉnh: cổ phiếu bứt phá qua đỉnh của 1 tuần hoặc 1 tháng hoặc 1 quý.

Ví dụ: nhà đầu tư có nhu cầu tìm cổ phiếu có dòng tiền mạnh, tích lũy tốt, tình hình kinh doanh có tăng trưởng, thanh khoản cao để dễ mua dễ bán, xác suất tăng giá cao và lợi nhuận tiềm năng trên 10%. Do đó, tiêu chí thiết lập trên công cụ sẽ như sau: 

Xem thêm: Cách sử dụng Tra cứu

Mở tài khoản chứng khoán VPS để sử dụng công cụ FIT và được hướng dẫn từ Tác giả

Xem chi tiết Quyền lợi khi mở tài khoản chứng khoán VPS với Đầu Tư Từ Đâ