Hướng dẫn mở tài khoản chứng khoán tại VPS

mở tài khoản chứng khoán vps

Đăng ký mở tài khoản miễn phí

  • Quý khách chỉ cần điền thông tin vào mẫu đăng ký để nhận được số tài khoản chứng khoán và mật khẩu đăng nhập.
  • Chúng tôi sẽ liên hệ mời quý khách vào lớp học đầu tư chứng khoán, quý khách được hướng dẫn và tư vấn đầu tư chứng khoán từ A đến Z.

+ 3,000 người đã đăng ký

Điền đầy đủ họ tên
Số điện thoại nhận số tài khoản chứng khoán, mật khẩu, mã PIN giao dịch
Email nhận hợp đồng mở tài khoản
Tải ảnh chụp chính diện và rõ nét

Quyền lợi khi mở tài khoản với Đầu Tư Từ Đâu

Dưới đây là những quyền lợi và các dịch vụ miễn phí khi các bạn mở tài khoản với chúng tôi.

hướng dẫn mở tài khoản chứng khoán online
Học đầu tư chứng khoán cơ bản
Học đầu tư chứng khoán nâng cao

Ảnh chụp màn hình phản hồi từ học viên trong lớp đào tạo của chúng tôi.

mở tài khoản giao dịch chứng khoán
mở tài khoản mua cổ phiếu
cách mở tài khoản chứng khoán
hướng dẫn mở tài khoản chứng khoán
khóa học đạo tạo đầu tư chứng khoán
  • Hướng dẫn và hỗ trợ từng nhà đầu tư tự lọc cổ phiếu theo phương pháp đầu tư và khẩu vị rủi ro của mỗi cá nhân
mở tài khoản chứng khoán online

Tùy thuộc vào khẩu vị rủi ro của khách hàng, chúng tôi tư vấn các chiến lược phù hợp:

  • Đầu tư cổ phiếu tích sản, x2 tài khoản sau 5 năm;
  • Đầu tư theo chiến lược đà tăng ;
  • Đầu tư theo chiến lược mua rẻ;
  • Kết hợp phòng vệ rủi ro bằng chiến lược hedging;
  • Đầu tư theo phong cách cá nhân của khách hàng.

Xem thêm:

Hướng dẫn nộp tiền đầu tư chứng khoán tại VPS

error: Content is protected !!
%d bloggers like this: