Cách xác định xu hướng giá cổ phiếu

Cách xác định xu hướng giá cổ phiếu

Nhìn chung, có 3 dạng xu hướng thị trường/xu hướng giá của cổ phiếu, bao gồm

 • Xu hướng tăng
 • Xu hướng giảm
 • Xu hướng đi ngang

Trong quá trình đầu tư, nhiệm vụ của chúng ta là tìm những cổ phiếu đang trong xu hướng tăng trong dài hạn, trung hạn, và ngắn hạn, cụ thể:

 • Dài hạn: trên 1 năm
 • Trung hạn: 3 – 12 tháng
 • Ngắn hạn: dưới 3 tháng

Trước khi đầu tư cổ phiếu chúng ta nên xác định xu hướng chung của thị trường. Đầu tư trong giai đoạn thị trường đang trong xu hướng tăng sẽ có tỉ lệ thành công cao hơn. Giai đoạn thị trường giảm hoặc đi ngang vẫn có trường hợp cổ phiếu tăng nhưng tỉ lệ thành công sẽ thấp.

Cách xác định xu hướng thị trường chung

Ví dụ xác định xu hướng chung thị trường là chỉ số VNINDEX

Ta sử dụng đường MA (Moving Average) là đường trung bình động, thể hiện biến động, chỉ báo xu hướng của giá cổ phiếu trong một khoảng thời gian.

 • Xác định xu hướng thị trường trong dài hạn:Bằng cách sử dụng đường MA 50 và Ma 200. Khi nào đường MA 50 cắt lên MA 200 =>> Thị trường xác nhận vào sóng tăng trong dài hạn.

(Đường MA50 màu tím, Ma200 Màu trắng)

Ví dụ, chỉ số Vnindex từ thời điểm T9/2020 đường Ma50 cắt lên đường Ma200 xác định xu hướng tăng trong dài hạn của thị trường. Mặc dù đã có những nhịp điều chỉnh nhưng đường MA50 vẫn nằm trên đường MA200.

Và ngược lại thời điểm tháng 7/2018 khi đường Ma 50 cắt xuống đường Ma 200 =>> Thị trường vào giai đoạn đi giảm và đi ngang.

 • Xác định xu hướng thị trường trong trung hạn: Trung hạn sử dụng MA25 và MA100. Khi MA25 cắt lên MA100 báo hiệu xu hướng tăng trong trung hạn và ngược lại là xu hướng giảm hoặc xu hướng đi ngang.
 • Xác định xu hướng thị trường trong ngắn hạn: Ngắn hạn sử dụng MA5 và MA20. Khi MA5 cắt lên MA20 báo hiệu xu hướng tăng trong ngắn hạn và ngược lại là xu hướng giảm hoặc xu hướng đi ngang.

Cách xác định xu hướng giá của cổ phiếu

Ví dụ về các trường hợp ngành thép: HPG, HSG, NKG.

Nhìn trên góc độ dài hạn thời điểm hiện tại là tháng 3/2022

 • Hòa Phát (HPG) và Hoa Sen (HSG) đều đang có đường MA 50 cắt xuống đường MA 200 =>> Bắt đầu pha điều chỉnh đi ngang hoặc giảm trong thời gian này.

(Đường MA50 màu tím, MA200 màu trắng)

Công ty Cổ phần Tập đoàn Hóa Phát

(Đường MA50 màu tím, MA200 màu trắng)

Công ty Cổ phần Tập đoàn Hoa Sen

 • Nam Kim (NKG) duy trì xu hướng tăng trong dài hạn MA50 vẫn nằm trên MA200. Nên nếu anh chị thích ngành thép thì nên cân nhắc Nam Kim hơn so với Hòa Phát hoặc Hoa Sen.

(Đường MA50 màu tím, MA200 màu trắng)

Công ty Cổ phần Thép Nam Kim

Để nâng cao tư duy đầu tư chứng khoán và hiệu quả đầu tư, mời bạn tham gia khóa học thực chiến Kiếm Tiền Từ Chứng Khoán của chuyên gia Đầu Tư Từ Đâu:

>> Tham gia nhóm Hỗ trợ và đào tạo do E-Broker tổ chức tại đây

XEM THÊM CÁC BÀI VIẾT CÙNG CHUYÊN MỤC

error: Content is protected !!
%d bloggers like this: