Chuẩn bị cho các khoản tích lũy giáo dục

Năm tháng trôi qua rất nhanh, từ khi đứa trẻ chập chững biết đi, cho tới khi trở thành một sinh viên đại học. Người con đầu của bạn đến tuổi học đại đại học, sau đó 3-5 năm, sẽ đến người thứ hai, thời gian học đại học kéo dài từ 3-4 năm, ảnh hưởng khá lớn tới ngân sách của bạn trong một giai đoạn gần 10 năm. Tích lũy sớm cho tương lai học tập của con, càng sớm, càng an nhàn, càng đỡ chi phí. Dưới đây là chuẩn bị của bạn:

tích luỹ giao dục

Xác định nhu cầu và mục tiêu: Bạn trả lời những câu hỏi sau đây?

  • Bạn có có mấy người con? Hiện tại và tương lai?
  • Bao nhiêu năm nữa chúng sẽ học đại học.
  • Bạn định gửi con học trường công hay trường tư.
  • Bạn dự định học trong nước hay nước ngoài.
  • Số năm học dự kiến là bao nhiêu năm.
  • Tổng chi phí là bao nhiêu (Tiền học và tiền ăn ở).
  • Bạn đã tích lũy được bao nhiêu tiền cho mục đích này?

Sau khi bạn trả lời các câu hỏi, công cụ của chúng tôi cũng sẽ giúp bạn tính toán số tiền bạn cần tích lũy mỗi tháng. 

Đối chiếu với ngân sách để xem mức tích lũy đó có phù hợp với tổng thu nhập của gia đình hay không? 

Bạn sử dụng sản phẩm tiết kiệm của ngân hàng cho mục đích tích lũy giáo dục. Bạn có thể mua một hợp đồng bảo hiểm nhân thọ vừa đảm bảo tích lũy thành công, vừa giúp bạn có thêm quyền lợi bảo hiểm. Sự lựa chọn là ở bạn. Xin chúc bạn thành công.

Xem thêm: Cân bằng các ưu tiên tích lũy cho gia đình