Hướng dẫn đăng nhập trên app SmartOne

Chi tiết các bước để đăng nhập trên app SmartOne:

Bước 1: Sau khi tải ứng dụng về điện thoại, khách hàng nhấn vào ứng dụng để đăng nhập vào hệ thống.

Bước 2: Đăng nhập:

Cách 1: Đăng nhập bằng mật khẩu

  • Số tài khoản: Số tài khoản đăng nhập vào Webtrade của Khách hàng tại VPS
  • Mật khẩu: Mật khẩu đăng nhập vào Webtrade của Khách hàng tại VPS
  • Cick vào vào nút Đăng nhập để đăng nhập vào hệ thống.

Cách 2: Đăng nhập bằng vân tay

Nhập Số tài khoản và nhấn vào biểu tượng vân tay để đăng nhập.

đăng nhập app SmartOne

*Lưu ý: Khách hàng đã sử dụng webtrade có thể sử dụng ngay với mật khẩu đăng nhập và mật khẩu đặt lệnh trên SmartOne mà không cần đăng ký giao dịch trực tuyến.

Xem thêm: Hướng dẫn thay đổi mật khẩu đăng nhập và mã pin tài khoản chứng khoán trên app SmartOne