Thay đổi mật khẩu đăng nhập và mã pin trên app SmartOne

đào tạo chứng khoán online thực chiến

Chi tiết các bước thay đổi mật khẩu đăng nhập và mật khẩu đặt lệnh trên app SmartOne như sau:

1. Hướng dẫn thay đổi mật khẩu đăng nhập (Password)

Bước 1: Tại màn hình đầu tiên sau khi đăng nhập, khách hàng nhấn vào Họ tên chủ tài khoản ở góc trái bên trên màn hình.

đổi mật khẩu đăng nhập

Bước 2: Nhấn chọn Đổi mật khẩu

Thay đổi password đăng nhập trên app VPS SmartOne

Bước 3: Nhập đầy đủ các thông tin theo yêu cầu sau đó nhấn nút Đổi mật khẩu.

đổi mật khẩu đăng nhập trên SmartOne

2. Hướng dẫn thay đổi mật khẩu đặt lệnh (Mã PIN) tài khoản chứng khoán

Bước 1: Tại màn hình đầu tiên sau khi đăng nhập, khách hàng nhấn vào Họ tên chủ tài khoản.

Hướng dẫn thay đổi mã pin trên ứng dụng SmartOne

Bước 2: Chọn mục Đổi PIN

Cách đổi mã pin

Bước 3: Nhập đầy đủ các thông tin theo yêu cầu sau đó nhấn nút Đổi PIN.

thay đổi mã pin

Xem thêm: Hướng dẫn khôi phục mật khẩu trên app SmartOne

error: Content is protected !!
%d bloggers like this: