Hướng dẫn đặt lệnh thường và giao dịch phái sinh trên app SmartOne

Sau khi nộp tiền ký quỹ thành công, nhà đầu tư thực hiện các thao tác đặt lệnh giao dịch hợp đồng tương lai theo hướng dẫn như sau:

Bước 1: Tại màn hình trang chủ Phái sinh, nhà đầu tư lựa chọn đặt Lệnh thường

Bước 2: Nhà đầu tư chọn Mã hợp đồng giao dịch và nhập các thông tin đặt lệnh theo yêu cầu:

  • Khối lượng (số hợp đồng cần giao dịch)
  • Giá đặt
lệnh phái sinh

Bước 3: Nhấn MUA để đặt lệnh Long, hoặc nhấn BÁN để đặt lệnh Short.

Bước 4: Xác nhận lại lệnh đã đặt hoặc Huỷ nếu không muốn thực hiện giao dịch

xác nhận đặt lệnh phái sinh

Sau khi đặt lệnh thành công, nhà đầu tư có thể kiểm tra trạng thái lệnh tại phần Sổ lệnh.