Hướng dẫn đặt lệnh và giao dịch phái sinh trên app SmartOne

Sau khi nộp tiền ký quỹ thành công, nhà đầu tư thực hiện các thao tác đặt lệnh giao dịch hợp đồng tương lai theo hướng dẫn như sau:

Bước 1: Nhà đầu tư nhấn MUA để đặt lệnh Long, hoặc nhấn BÁN để đặt lệnh Short.

đặt lệnh phái sinh

Bước 2: Tại màn hình đặt lệnh, nhà đầu tư chọn Mã hợp đồng giao dịch và nhập các thông tin sau:

  • Khối lượng (số hợp đồng cần giao dịch)
  • Giá đặt

Nhấn Đặt lệnh.

hướng dẫn đặt lệnh giao dịch phái sinh VPS

Bước 3: Kiểm tra thông tin Lệnh và Xác nhận đặt lệnh

đặt lệnh phái sinh Smartone

Sau khi đặt lệnh thành công, nhà đầu tư có thể kiểm tra trạng thái lệnh tại phần Sổ lệnh.

Leave a Reply

error: Content is protected !!
%d bloggers like this: