Hướng dẫn nộp rút tiền kỹ quỹ trên app SmartOne

Sau khi chuyển tiền thành công vào tài khoản giao dịch phái sinh (tiểu khoản đuôi 8) theo hướng dẫn Nộp tiền vào tài khoản phái sinh, khách hàng có thể nộp rút tiền ký quỹ lên VSD theo 2 cách sau:

Cách 1:

Bước 1: Tại màn hình chính sau khi đăng nhập, khách hàng nhấn vào mục Giao dịch tiền.

Bước 2: Chọn Nộp/ Rút ký quỹ phái sinh > Nộp tiền ký quỹ hoặc Rút tiền ký quỹ

Bước 3: Nhập số tiền cần nộp/ rút, sau đó nhấn nút Xác nhận

Cách 2:

Bước 1: Tại màn hình chính sau khi đăng nhập, khách hàng nhấn vào mục Phái sinh

Bước 2: Chọn biểu tượng menu ở góc phải phía trên màn hình

cách nộp rút ký quỹ phái sinh

Bước 3: Chọn Nộp/ Rút ký quỹ phái sinh > Nộp tiền ký quỹ hoặc Rút tiền ký quỹ

nộp và rút tiền ký quỹ

Bước 4: Nhập số tiền cần nộp/ rút, sau đó nhấn nút Xác nhận

Sau khi Nộp tiền ký quỹ thành công, khách hàng có thể bắt đầu giao dịch phái sinh. 

Các thao tác đặt lệnh và giao dịch hợp đồng tương lai tương tự như với đặt lệnh mua bán cổ phiếu. Xem chi tiết hướng dẫn tại:

Hướng dẫn đặt lệnh mua chứng khoán trên web SmartOne

Hướng dẫn đặt lệnh mua chứng khoán trên app SmartOne

Sau khi Rút tiền ký quỹ thành công, tiền sẽ về tài khoản đuôi 8 của khách hàng.