Hướng dẫn nộp rút tiền ký quỹ trên app SmartPro

Các bước thực hiện nộp rút tiền ký quỹ trên app SmartPro như sau:

Bước 1: Trên thanh Menu của app SmartPro, khách hàng lựa chọn mục Tiện ích và nhấn vào chức năng Nộp/Rút tiền ký quỹ.

  • Nộp ký quỹ: Cho phép khách hàng thực hiện nộp tiền ký quỹ từ tài khoản phái sinh tại VPS lên tài khoản ký quỹ tại VSD.
  • Rút ký quỹ: Cho phép khách hàng thực hiện rút tiền ký quỹ từ tài khoản ký quỹ tại VSD về tài khoản phái sinh tại VPS
nộp rút tiền ký quỹ trên app SmartPro

Bước 2: Nhập số tiền cần chuyển và nhấn nút Xác nhận.

Hướng dẫn nộp rút tiền ký quỹ

Bước 3: Nhập mã PIN và OTP để hoàn tất giao dịch.

Xem thêm: Hướng dẫn xem sao kê và báo cáo trên app SmartPro