Hướng dẫn xem sao kê và báo cáo trên app SmartPro

Để xem các giao dịch về tiền đã thực hiện trong một khoảng thời gian, khách hàng chọn Tiện ích -> Sao kê & báo cáo.

xem sao kê và báo cáo trên app SmartPro

Tại đây, khách hàng có thể tra cứu các thông tin liên quan:

  • Số dư tại VPS
  • Số dư tại VSD
  • Sao kê lãi/ lỗ
  • Sao kê phí thuế
  • Báo cáo phí hợp tác

Để xem dữ liệu trong quá khứ, khách hàng chọn thời gian xem từ ngày đến ngày trong quá khứ và nhấn vào biểu tượng Tìm kiếm.

Xem thêm: Hướng dẫn xem sổ lệnh, sửa và huỷ lệnh trên app SmartPro