Hướng dẫn nộp rút tiền ký quỹ trên web SmartPro

Trên thanh Menu, khách hàng lựa chọn chức năng CHUYỂN TIỀN để thực hiện các chức năng giao dịch tiền trên hệ thống.
Chức năng chuyển tiền cho phép khách hàng thực hiện chuyển tiền trực tuyến theo các hình thức sau:

  • Chuyển khoản: Xem Hướng dẫn thực hiện giao dịch chuyển khoản tại đây.
  • Nộp ký quỹ: Cho phép khách hàng thực hiện nộp tiền ký quỹ từ tài khoản phái sinh tại VPS lên tài khoản ký quỹ tại VSD.
  • Rút ký quỹ: Cho phép khách hàng thực hiện rút tiền ký quỹ từ tài khoản ký quỹ tại VSD về tài khoản phái sinh tại VPS

1. Chức năng Nộp tiền ký quỹ

Bước 1: Tại mục chuyển tiền, nhấn chọn chức năng Nộp tiền ký quỹ

Bước 2: Nhập số tiền cần chuyển và nhấn nút Xác nhận.

Bước 3: Nhập mã PIN và nhấn Thực hiện để hoàn tất giao dịch.

2. Chức năng Rút tiền ký quỹ

Bước 1: Trong mục chức năng Chuyển tiền, khách hàng nhấn chọn Rút tiền ký quỹ, hệ thống hiển thị màn hình rút tiền ký quỹ.

Bước 2: Nhập số tiền cần chuyển và nhấn nút Xác nhận.

Bước 3: Nhập mã PIN và nhấn nút Thực hiện để hoàn tất giao dịch.

Xem thêm: Hướng dẫn sao kê tiền trên web SmartPro