Tải ứng dụng SmartPro trên Iphone và Android

Để sử dụng hệ thống giao dịch trên mobile, khách hàng tải bản cài đặt theo hướng dẫn sau:

1. Hướng dẫn cài đặt ứng dụng SmartPro cho Iphone/ iPad

Bước 1: Vào App Store trên máy iPhone/ iPad và nhấn tìm kiếm “VPS SmartPro”

Bước 2: Khách hàng chọn Get (Cài đặt) để cài đặt ứng dụng vào máy.

Bước 3: Sau khi cài đặt xong, biểu tượng VPS SmartPro sẽ tự động hiển thị trên màn hình điện thoại của khách hàng.

2. Hướng dẫn cài đặt ứng dụng SmartOne cho các dòng điện thoại, máy tính bảng Android

Bước 1: Vào CH Play trên máy Android và nhấn tìm kiếm “VPS SmartPro”

Bước 2: Khách hàng chọn Cài đặt để cài đặt ứng dụng vào máy.

Bước 3: Sau khi cài đặt xong, biểu tượng VPS SmartPro sẽ tự động hiển thị trên màn hình điện thoại của khách hàng.

Xem thêm: Hướng dẫn đăng nhập và khôi phục mật khẩu trên app SmartPro