Hướng dẫn thay đổi mã PIN trên web SmartPro

Để thay đổi mã PIN trên web SmartPro, khách hàng làm theo các bước sau đây:

Bước 1: Trên màn hình giao diện chính, nhấn vào thanh menu và chọn Thông tin tài khoản.

Bước 2: Chọn tab Đổi mã PIN

Bước 3: Nhập mã PIN cũ, mã PIN mới, và nhập lại mã PIN mới. Sau đó, khách hàng nhấn Xác nhận.

thay đổi mã pin trên SmartPro

Bước 4: Nhập mã OTP trên cùng màn hình, nhấn Chấp nhận,hệ thống hiển thị thông báo đổi mã PIN thành công.

*Lưu ý: Mã OTP chỉ có hiệu lực trong vòng 5 phút, nếu Quý khách hàng không nhập mã OTP trong vòng 5 phút, để tiếp tục thực hiện đổi mã PIN, Quý khách nhấn Lấy lại mã OTP.

Xem thêm: Hướng dẫn đặt lệnh giao dịch trên web SmartPro