Thay đổi mật khẩu và mã PIN trên app SmartPro

1. Thay đổi mật khẩu đăng nhập trên app SmartPro

Bước 1: Trên menu của ứng dụng, khách hàng vào mục Tài khoản và chọn Thay đổi mật khẩu.

thay đổi mật khẩu đăng nhập SmartPro

Bước 2: Nhập thông tin mật khẩu cũ, mật khẩu mới, nhập lại mật khẩu mới và nhấn Đổi mật khẩu.

Bước 3: Nhập mã OTP (được hiển thị trong phần Lấy mã OTP trên app SmartOne). Hệ thống hiện thông báo Cập nhật mật khẩu thành công.

2. Thay đổi mã Pin trên app SmartPro

Bước 1: Trên menu của ứng dụng, khách hàng vào mục Tài khoản và chọn Thay đổi mã PIN.

Bước 2: Nhập thông tin mã Pin cũ, mã Pin mới, nhập lại mã Pin mới và nhấn Đổi mã Pin.

Bước 3: Nhập mã OTP (được hiển thị trong phần Lấy mã OTP trên app SmartOne). Hệ thống hiện thông báo Cập nhật mã PIN thành công.

Xem thêm: Hướng dẫn đặt lệnh giao dịch trên app SmartPro