IPO là gì? Ý nghĩa của hoạt động IPO

Một công ty tư nhân có thể IPO (niêm yết công khai) bằng cách bán cổ phần của mình trên thị trường đại…
ĐỌC TIẾP
error: Content is protected !!