Biếu, tặng, cho, chuyển quyền sở hữu chứng khoán

Quý Khách hàng cần chuẩn bị các hồ sơ dưới đây:

1. Hồ sơ cho tặng chứng khoán

 • Bản sao hợp lệ giấy tờ tùy thân/ thành lập của bên cho, tặng và bên nhận cho, tặng.
  • Cá nhân người Việt Nam: Chứng minh nhân dân.            
  • Cá nhân người nước ngoài: Hộ chiếu còn hiệu lực.
  • Trẻ em dưới 14 tuổi : bản sao giấy khai sinh và đính kèm xác nhận về người giám hộ hoặc người đại diện theo pháp luật.
  • Đối với tổ chức: Giấy chứng nhận Đăng ký kinh doanh (ĐKKD), giấy phép đầu tư do cơ quan có thẩm quyền của nhà nước cấp.
 • Bản chính hợp đồng cho/ tặng chứng khoán có chứng thực của cơ quan công chứng hoặc cơ quan nhà nước có thẩm quyền.
 • Bản chính tài liệu chứng minh việc đã công bố thông tin về giao dịch cho, tặng chứng khoán đối với các đối tượng thuộc diện công bố thông tin.
 • Bản chính tài liệu chứng minh đã nộp thuế thu nhập cá nhân áp dụng đối với cá nhân, bao gồm:
  • Tờ khai thuế Thu nhập cá nhân (Mẫu 14/KK)
  • Thông báo nộp thuế thu nhập cá nhân (Mẫu 14-1/TB-TTNCN )
  • Liên 2 giấy nộp tiền vào ngân sách nhà nước (Mẫu số hoặc mã số C1-02/NS)
 • Bản chính giấy ủy quyền có xác nhận của cơ quan công chứng hoặc cơ quan nhà nước có thẩm quyền (nếu có).
 • Các hồ sơ pháp lý khác (nếu có) liên quan đến nội dung cho tặng theo yêu cầu bổ sung của Trung tâm Lưu ký.
Biếu, tặng, cho, chuyển quyền sở hữu chứng khoán

2. Hồ sơ chuyển quyền sở hữu chứng khoán theo quyết định của Tòa án

 • Bản sao có công chứng Quyết định hoặc bản án có hiệu lực của Tòa án liên quan đến việc phân chia tài sản. 
 • Bản sao hợp lệ giấy tờ tùy thân (cá nhân)/ Giấy chứng nhận ĐKKD (tổ chức) 
 • Bản chính giấy ủy quyền.

Xem thêm: Hướng dẫn tham gia đấu giá cổ phần