Thủ tục thừa kế chứng khoán

Để thừa kế chứng khoán, Quý khách hàng cần chuẩn bị các hồ sơ dưới đây:

1. Hồ sơ thừa kế theo di chúc

  • Bản sao hợp lệ giấy tờ tùy thân của (các) bên nhận thừa kế. Người thừa kế chưa đủ 18 tuổi thì phải có giấy xác nhận về người giám hộ hoặc người đại diện theo pháp luật.
  • Bản sao hợp lệ Giấy chứng tử của bên để lại tài sản thừa kế hoặc quyết định tuyên bố một người đã chết của tòa án.
  • Bản sao công chứng di chúc hợp pháp theo quy định của pháp luật.
  • Văn bản phân chia di sản thừa kế (cung cấp khi di chúc không ghi rõ số lượng chứng khoán để lại cho từng người thừa kế), có chứng thực của cơ quan công chứng hoặc cơ quan nhà nước có thẩm quyền. Tài liệu chứng minh đã nộp thuế thu nhập cá nhân (theo mục d khoản A).
  • Giấy ủy quyền.
thủ tục thừa kế chứng khoán

2. Hồ sơ thừa kế theo pháp luật:

  • Bản sao hợp lệ giấy tờ tùy thân của (các) bên nhận thừa kế. Người thừa kế chưa đủ 18 tuổi thì phải có giấy xác nhận về người giám hộ hoặc người đại diện theo pháp luật.
  • Bản sao hợp lệ Giấy chứng tử của bên để lại tài sản thừa kế hoặc quyết định tuyên bố một người đã chết của tòa án. Văn bản phân chia di sản thừa kế hoặc văn bản khai nhận di sản thừa kế (bản chính), có chứng thực của cơ quan công chứng hoặc cơ quan nhà nước có thẩm quyền. Trường hợp các bên từ chối nhận tài sản thừa kế: Ngoài văn bản khai nhận di sản kèm theo Đơn khước từ nhận di sản (có công chứng).
  • Bản chính bản tường trình của (các) bên nhận thừa kế về mối quan hệ nhân thân có xác nhận của cơ quan có thẩm quyền và các tài liệu chứng minh (bản sao hợp lệ giấy khai sinh, giấy kết hôn, sổ hộ khẩu…). Trong trường hợp các bên thừa kế ủy quyền cho một người/tổ chức đứng tên quản lý di sản thừa kế thì phải nộp giấy/hợp đồng ủy quyền đứng tên sở hữu quản lý di sản thừa kế ( có chứng thực của công chứng hoặc cơ quan nhà nước có thẩm quyền). 
  • Tài liệu chứng minh đã nộp thuế thu nhập cá nhân. 
  • Bản chính giấy ủy quyền.

Xem thêm: Biếu, tặng, cho, chuyển quyền sở hữu chứng khoán