Hướng dẫn tham gia đấu giá cổ phần

Các bước để tham gia đấu giá cổ phần:

Bước 1: Nhà đầu tư nhận và điền đầy đủ thông tin vào “PHIẾU ĐĂNG KÝ THAM GIA ĐẤU GIÁ MUA CỔ PHẦN” theo mẫu.

Bước 2: Nhà đầu tư nộp tiền đặt cọc (tiền mặt hoặc chuyển khoản) đến 1 trong các tài khoản của VPS, với nội dung: <Tên nhà đầu tư> <Số CMND> nộp tiền đấu giá <Số lượng cổ phiếu> <Tên tổ chức phát hành>
Ví dụ: Trần Văn A, số chứng minh thư 012345678, nộp tiền đấu giá 5000 cổ phần Công ty TMCP Đầu tư ABC.

Bước 3: Nhà đầu tư nộp Bộ hồ sơ Đăng ký đấu giá cho Bộ phận Giao dịch của VPS.
Lưu ý: Nhà đầu tư chuẩn bị đầy đủ BỘ HỒ SƠ ĐĂNG KÝ ĐẤU GIÁ khi nộp, bao gồm:

-> Đối với cá nhân:
–  01 bản chính “Phiếu đăng ký tham gia đấu giá mua cổ phần” hợp lệ
–  01 bản sao Giấy nộp tiền mặt hoặc Ủy nhiệm chi
–  01 bản sao giấy CMND hoặc Hộ chiếu
–  01 Giấy ủy quyền (nếu có)

-> Đổi với pháp nhân:
–  01 bản chính “Phiếu đăng ký tham gia đấu giá mua cổ phần” hợp lệ
–  01 bản sao Giấy phép Đăng ký kinh doanh, và/hoặc các giấy tờ pháp lý theo yêu cầu
–  01 bản sao Giấy nộp tiền mặt
–  01 bản sao giấy CMND hoặc Hộ chiếu của người đại diện pháp luật
–  01 bản sao Giấy ủy quyền cho người đại diện thay mặt tổ chức

-> Đối với nhà đầu tư nước ngoài:
–  Có xác nhận của tổ chức cung ứng dịch vụ thanh toán trên “Phiếu đăng ký tham gia đấu giá mua cổ phần”.

Bước 4: Nhận và bỏ “PHIẾU THAM DỰ ĐẤU GIÁ”

 • Nhà đầu tư lưu ý Bỏ phiếu trước thời hạn Bỏ phiếu đấu giá (có ghi trên Quy chế đấu giá và Thông báo đấu giá)
 • Nhà đầu tư xuất trình: Biên lai nộp tiền cọc, Giấy CMND, giấy Ủy quyền (nếu có).
 • Nhà đầu tư nhận: “PHIẾU THAM DỰ ĐẤU GIÁ” (phiếu xanh).

Bước 5:  Đặt giá
Nhà đầu tư cần chú ý khi đặt giá, phải đọc kỹ quy chế đấu giá của từng cuộc đấu giá. Đặc biệt lưu ý về:

 • GIÁ ĐẶT MUA: KHÔNG THẤP HƠN GIÁ KHỞI ĐIỂM
 • LƯỢNG ĐẶT MUA
 • BƯỚC GIÁ
 • CHỮ KÝ XÁC NHẬN 
 • Mỗi nhà đầu tư chỉ được phát một phiếu đấu giá và ghi đầy đủ các thông tin Phiếu tham dự đấu giá theo nguyên tắc: giá cao hơn đặt trước; tổng khối lượng đặt mua của các mức giá phải đúng bằng khối lượng cổ phần đã đăng ký.

Bước 6: Đấu giá:
Các cuộc đấu giá sẽ diễn ra theo thời gian quy định và địa điểm quy định căn cứ theo Quy chế đấu giá.

đấu giá cổ phần


CHÚ Ý:

 • Chữ ký của Nhà đầu tư trong “Phiếu đăng ký tham gia đấu giá mua cổ phần”, “Phiếu tham dự đấu giá”, “Giấy ủy quyền” phải giống nhau, nhà đầu tư phải chịu trách nhiệm với Sở Giao dịch khi có sự khác biệt.
 • Nhà đầu tư nên ghi đúng số điện thoại và địa chỉ dễ liên lạc nhất.
 • VPS không chịu trách nhiệm giải quyết trong trường hợp sau:
  •  Nhà đầu tư chuyển tiền muộn hơn thời điểm quy định trong Quy chế đấu giá
  •  Nhà đầu tư nộp tiền cọc nhưng không nộp “Đơn đăng ký tham gia mua cổ phần”
  •  Nhà đầu tư tham dự đấu giá sai quy chế
  •  Nhà đầu tư đấu giá sai quy chế sẽ bị mất tiền cọc

Xem thêm: Hướng dẫn thay đổi thông tin tài khoản tại VPS