Đa dạng hóa danh mục đầu tư là một chiến lược quản lý rủi ro bằng cách chia nhỏ danh mục đầu tư của bạn thành các loại tài sản khác nhau. Điều này giúp giảm thiểu rủi ro cho toàn bộ danh mục khi một hoặc một nhóm tài sản giảm giá.

đa dạng hóa danh mục đầu tư

Hiểu về đa dạng hóa danh mục đầu tư

Đa dạng hóa tài chính là một phương pháp bảo vệ danh mục đầu tư bằng cách giảm rủi ro riêng của bất kỳ tài sản nào. Một danh mục đầu tư đa dạng bao gồm các loại tài sản khác nhau và thường vận động khác nhau. Hiệu suất cao của một số tài sản sẽ bù đắp hiệu suất thấp của các tài sản khác.

Một danh mục đầu tư đa dạng có thể gồm cổ phiếu của các công ty thuộc nhiều nhóm ngành khác nhau. Hoặc bao gồm nhiều loại tài sản như cổ phiếu, trái phiếu, tiền mặt và bất động sản. Cách bạn đa dạng hóa danh mục phụ thuộc vào mức độ rủi ro mà bạn có thể chấp nhận, mục tiêu tài chính và thời gian đầu tư.

Ví dụ về đa dạng hóa danh mục đầu tư cổ phiếu

Giả sử bạn muốn đầu tư 100 triệu và muốn chia ra các loại tài sản khác nhau. Đầu tiên, bạn có thể mua 25 triệu cổ phiếu FPT và 15 triệu cổ phiếu HPG. Tuy nhiên, nếu bạn lo lắng về việc phụ thuộc vào hiệu quả của chỉ hai công ty này, bạn có thể mua thêm mã cổ phiếu khác. Bạn cũng đầu tư 33 triệu vào trái phiếu, 27 triệu vào quỹ chỉ số ETF VN30. Trong trường hợp này, bạn sẽ có 67% danh mục đầu tư vào cổ phiếu (67 triệu) và 33% vào trái phiếu (33 triệu) trên tổng số 100 triệu tài sản.

Ưu điểm của đa dạng hóa danh mục đầu tư

Mỗi loại tài sản đều có mức độ rủi ro riêng. Ví dụ, tài sản là cổ phiếu có rủi ro liên quan đến tình hình kinh doanh của công ty. Hay bất động sản có rủi ro liên quan đến điều chỉnh quy hoạch.

Rủi ro là không thể tránh khỏi khi đầu tư. Tuy nhiên, bạn có thể giảm mức độ rủi ro cho danh mục thông qua việc đa dạng hóa. Khi tiền của bạn chỉ tập trung vào một số công ty hoặc nhóm ngành, bạn sẽ dễ bị tổn thất hơn nếu các khoản đầu tư này bị thua lỗ đồng thời. Nếu bạn chia đều vốn đầu tư, khi một tài sản bị thua lỗ, những tài sản còn lại có thể không bị ảnh hưởng.

Nhược điểm của đa dạng hóa

Đa dạng hóa cũng có thể hạn chế khả năng sinh lời của danh mục. Nếu bạn chỉ đầu tư vào một công ty hoặc một nhóm ngành và nó tạo ra lợi nhuận tốt, tỷ suất lợi nhuận của bạn sẽ cao hơn khi có một danh mục đầu tư đa dạng. Rủi ro thấp hơn có nghĩa là lợi nhuận tiềm năng thấp hơn. Tất nhiên, đây là sự đánh đổi để giảm thiểu được rủi ro.

Danh mục đầu tư đa dạng cũng đòi hỏi nhiều thời gian và công sức để duy trì và cân bằng. Điều này cũng có nghĩa là chi phí giao dịch cao hơn và danh mục đầu tư phức tạp hơn.

Các chiến lược đa dạng hóa danh mục đầu tư

Có bốn cách để đa dạng hóa danh mục đầu tư. Bạn không cần phải áp dụng tất cả các chiến lược cùng một lúc. Hãy nhớ rằng đa dạng hóa có nghĩa là cân bằng giữa lợi nhuận và rủi ro cho danh mục.

Mua cổ phiếu của các công ty khác nhau

Nhiều nhà đầu tư dùng toàn bộ tiền của mình mua cổ phiếu của một công ty. Làm như vậy là do kỳ vọng sau này công ty sẽ tăng trưởng mạnh. Nhưng điều này có thể dẫn đến thua lỗ lớn nếu công ty đó gặp khó khăn. Thay vào đó, bạn nên đầu tư vào cổ phiếu của các công ty khác nhau.

Một cách để đầu tư vào nhiều công ty cùng một lúc là thông qua quỹ chỉ số ETF. ETF cho phép bạn sở hữu một rổ cổ phiếu, thay vì cổ phiếu của một công ty. Ví dụ: quỹ chỉ số ETF E1VFVN30 bao gồm cổ phiếu của 30 doanh nghiệp lớn và có thanh khoản cao.

Đa dạng hóa ngành

Ngoài việc đầu tư vào các cổ phiếu khác nhau, hãy xem xét đa dạng hóa giữa các lĩnh vực và ngành nghề. Nhiều nhà đầu tư có xu hướng nghiêng về một lĩnh vực mà mình yêu thích.

Phân bổ theo ngành bảo vệ danh mục đầu tư của bạn nếu một ngành bị tác động tiêu cực. Ví dụ như nếu các công ty nhóm ngành Thép gặp khó khăn khi giá thép giảm, lợi nhuận từ cổ phiếu ngành bất động sản (do chi phí đầu vào giảm) có thể giúp bạn tránh bị thua lỗ trên toàn bộ danh mục.

Đa dạng hóa loại tài sản

Các loại tài sản là có thể là cổ phiếu, bất động sản và trái phiếu. Mỗi loại tài sản thường vận động khác nhau trong một chu kỳ kinh tế. Ví dụ, cổ phiếu có thể mang lại lợi nhuận dài hạn trong nền kinh tế đang tăng trưởng. Trái phiếu thường đẹm lại lợi nhuận tốt hơn trong thời kỳ suy thoái.

Có sáu loại tài sản chính:

  • Cổ phiếu: Đây là cổ phiếu của các công ty được giao dịch công khai.
  • Trái phiếu hoặc các khoản đầu tư có thu nhập cố định: Đây là những chứng khoán nợ có tỷ suất sinh lợi cố định.
  • Tiền hoặc các khoản tương đương tiền.
  • Bất động sản hoặc tài sản vật chất. Bạn có thể đầu tư vào các tài sản hữu hình, chẳng hạn như nhà, đất hoặc tác phẩm nghệ thuật.
  • Hợp đồng tương lai hoặc các công cụ tài chính phái sinh. Bạn có thể đầu tư vào các loại tài sản dựa trên một tài sản cơ bản, chẳng hạn như mua Hợp đồng tương lai chỉ số VN30.
  • Các loại tài sản thay thế khác bao gồm tiền điện tử và vốn đầu tư mạo hiểm.

Trong một loại tài sản, bạn có thể tiếp tục đa dạng hóa danh mục hơn nữa. Ví dụ: Bạn có thể đầu tư vào các cổ phiếu vốn hóa lớn an toàn hoặc cổ phiếu vốn hóa vừa và nhỏ rủi ro cao, tiềm năng lợi nhuận cao.

Đa dạng hóa thời gian

Chiến lược đa dạng hóa này liên quan đến việc chia vốn và mua dần trong một thời gian dài, thay vì đầu tư nhiều cùng một lúc hoặc trong một thời gian ngắn. Có thể gọi phương pháp này là đầu tư tích sản. Ý tưởng là chia nhỏ tiền để mua định kỳ trong thời gian dài hơn. Nó giúp bạn giảm thiểu những biến động trong ngắn hạn. Đa dạng hóa thời gian có thể giúp bạn mua tài sản ở đỉnh chu kỳ tăng trưởng.

Nhận biết danh mục được đa dạng

Nguyên tắc cơ bản của đa dạng hóa là các khoản đầu tư của bạn khó có thể cùng tăng hoặc cùng giảm. Nếu bạn nhìn vào danh mục đầu tư của mình và thấy rằng một số khoản đầu tư của bạn đang tăng giá trong khi những khoản khác lại giảm, danh mục của bạn có thể đang được đa dạng hóa.

Tổng kết: Các chiến lược đa dạng hóa không đảm bảo lợi nhuận và không thể loại bỏ tất cả rủi ro thua lỗ trong một nền kinh tế suy thoái hoặc khủng hoảng.