Đầu tư vào ngành nào khi suy thoái kinh tế?

Đầu tư là lĩnh vực mang tính chu kỳ, có những lúc đầu tư chứng khoán rất thuận lợi, nhưng có những lúc chỉ mong có được mức lãi suất bằng gửi tiết kiệm ngân hàng. Tuy nhiên, chứng khoán luôn có cơ hội và nó cũng giống như sự vận động của nền kinh tế, có lúc nhóm này tăng giá, có lúc nhóm khác lại tăng giá, tất cả đều có quy luật riêng. Bài viết sau đây chúng ta cùng tìm hiểu khi nền kinh tế vào pha đạt đỉnh thì NĐT nên chú ý vào nhóm ngành nào để việc đầu tư đạt được hiệu quả cao nhất?

Tìm hiểu về suy thoái và chu kỳ kinh doanh

Chu kỳ kinh doanh là phản ánh sự vận động của nền kinh tế theo vòng tuần hoàn hồi phục, tăng trưởng, trì trệ và suy thoái…cứ thế lặp đi lặp lại qua thời gian. Sự vận động chu kỳ kinh doanh được tác động bởi 3 yếu tố chính: chu kỳ lợi nhuận doanh nghiệp, chu kỳ tín dụng và chu kỳ hàng tồn kho với sự thay đổi của chính sách tài khóachính sách tiền tệ.

Chu kỳ kinh doanh bao gồm 4 pha chính:

  1. Pha mở đầu: chứng kiến sự hồi phục của nền kinh tế sau giai đoạn suy thoái, đánh dấu kinh tế chuyển từ tiêu cực sang tích cực, tín dụng không còn thắt chặt, chính sách tiền tệ mở rộng hơn, lợi nhuận doanh nghiệp bắt đầu tăng trở lại. Đây là giai đoạn thị trường chứng khoán bắt đầu bùng nổ, dòng tiền tham gia mạnh mẽ.
  2. Pha tăng: đây là pha có thời gian dài nhất trong chu kỳ kinh doanh, lợi nhuận doanh nghiệp tăng trưởng mạnh, tăng trưởng tín dụng mạnh mẽ. Đây là giai đoạn chứng kiến thị trường chứng kiến thăng hoa nhất cả về mức tăng giá và dòng tiền tham gia.
  3. Pha kết thúc: đây là pha chứng kiến nền kinh tế tăng trưởng rất nóng, lạm phạt lên cao, tín dụng và chính sách tiền tệ bắt đầu thu hẹp khiến tốc độ lợi nhuận doanh nghiệp có sự sụt giảm. Giai đoạn này chứng kiến sự sụp đổ của TTCK đánh dấu kết thúc xu hướng tăng dài hạn.
  4. Pha suy thoái: nền kinh tế bước vào giai đoạn suy thoái, lợi nhuận doanh nghiệp đã chứng kiến sụt giảm mạnh. Tuy nhiên, chính sách tiền lúc này không còn quá thắt chặt, lạm phát căn bản đã được kiếm soát. Giai đoạn này chứng kiến dòng tiền đầu tư chứng khoán giảm sút mạnh, nhưng đây cũng là dấu hiệu tạo đáy dài hạn của TTCK để mở ra chu kỳ tăng mới.

Ở Mỹ, chu kỳ nền kinh tế mở rộng kéo dài trung bình hơn 58 tháng, còn chu kỳ nền kinh tế thu hẹp kéo dài trung bình chỉ hơn 11 tháng. Giai đoạn từ Pha mở đầu đến Pha tăng dòng tiền sẽ tìm những tài sản rủi ro cao như Cổ phiếu để tìm kiếm lợi nhuận, trong khi từ Pha kết thúc đến Pha suy thoái thì dòng tiền ưu tiên tìm đến tài sản an toàn như trái phiếu. Một điều khá thú vị là chu kỳ kinh doanh ở Việt Nam khá tương đồng với Mỹ.

Chu kỳ kinh doanh thường sẽ vận động sau chu kỳ vận động của thị trường chứng khoán bởi như chúng ta biết chứng khoán là “hàn thử biểu” của nền kinh tế, cụ thể là nếu chu kỳ kinh doanh đang ở pha suy thoái thì đó cũng là lúc thị trường chứng khoán chuẩn bị tạo đáy. Ngược lại, nếu chu kỳ kinh doanh đang ở pha kết thúc thì cũng có khả năng thị trường chứng khoán sắp tạo đỉnh.

Mỗi chu kỳ kinh doanh sẽ có những ngành mang lại hiệu suất đầu tư tốt hơn do sự thay đổi khẩu vị của dòng tiền và sự thay đổi của môi trường kinh doanh khiến các ngành có mức độ ảnh hưởng khác nhau.


Đầu tư gì trong từng chu kỳ?

Mua/bán gì ở Pha mở đầu? những ngành có kết quả kinh doanh khả quan khi lãi suất thấp như Bất động sản, Tiêu dùng không thiết yếu, Công nghiệp là những ngành được hưởng lợi nhất. Trong khi, những ngành Y tế, Năng lượng, Tiện ích sẽ không thu hút được dòng tiền.

Mua/bán gì ở Pha tăng? những ngành có kinh doanh đột biến, mang tính rủi ro cao như ngành Công nghệ thông tin, Dịch vụ truyền thông là những ngành thường sẽ có hiệu quả đầu tư tốt nhất. Trong khi ngành Nguyên vật liệu có diễn biến rất kém.

Mua/bán gì ở Pha kết thúc? những ngành liên quan đến sự thay đổi giá cả hàng hóa sẽ được hưởng lợi, pha này sẽ chứng kiến ngành Nguyên vật liệu, Tiêu dùng thiết yếu, Y tế, Năng lượng có diễn biến tích cực. Trong khi ngành Tiêu dùng không thiết yếu và Công nghệ thông tin sẽ gặp khó.

Mua/bán gì ở Pha suy thoái? những ngành có tình hình kinh doanh ổn định, chi trả cổ tức cao sẽ được đánh giá cao như Tiêu dùng thiết yếu, Y tế, Tiện ích là những ngành đem lại hiệu quả đầu tư tốt nhất. Trong khi ngành Bất động sản, Công nghệ thông tin, Công nghiệp là các ngành tiêu cực nhất.

Hy vọng qua bài viết này NĐT có thêm góc nhìn về các cơ hội đầu tư, xây dựng chiến lược phù hợp theo chu kỳ của nền kinh tế!

mở tài khoản

Xem thêm: