Giới thiệu về giao dịch ký quỹ tại VPS

1. Giao dịch ký quỹ là gì?

Dịch vụ giao dịch ký quỹ là tiện ích cho phép khách hàng có thể dùng một phần tiền vay từ VPS trên cơ sở ký quỹ bằng chính chứng khoán mua hoặc chứng khoán hiện có trên tài khoản giao dịch.

Các điều kiện để được sử dụng Dịch vụ:

  • Có Tài khoản Chứng khoán
  • Ký Hợp đồng giao dịch Ký quỹ theo Mẫu của VPS
  • Chấp nhận các rủi ro liên quan đến Thị trường Chứng khoán và rủi ro biến động lãi suất cho vay.
giao dịch ký quỹ là gì

2. Thời hạn và lãi suất cho vay

  • Thời hạn vay tối đa 90 ngày, có thể được xem xét gia hạn thêm 90 ngày.
  • Lãi suất cho vay trong hạn:
STTDịch vụMức lãi/phí/ngàyMức lãi/phí/năm
1Lãi suất cho vay Đối với Khách hàng cũ0.038889%/ngày14%/năm
Đối với các Khách hàng mở TK từ ngày 24/01/2019:
– Dư nợ tính lãi hàng ngày trong tháng <= 1 tỷ0.027222%/ngày9.8%/năm
– Dư nợ tính lãi hàng ngày trong tháng >1 tỷ0.038889%/ngày14%/năm
2Phí ứng trước tiền bán chứng khoán0.038889%/ngày 14%/năm
  • Lãi suất cho vay quá hạn: 150% * Lãi suất trong hạn

3. Quy định về tỷ lệ tài khoản

  • Tỷ lệ ký quỹ duy trì 35%
  • Tỷ lệ ký quỹ xử lý 30%

4. Danh mục chứng khoán giao dịch ký quỹ

Để xem danh mục chứng khoán giao dịch ký quỹ tại VPS, quý khách vui lòng bấm tại đây.

Xem thêm: Hướng dẫn sử dụng margin tại VPS

Bài viết liên quan:

error: Content is protected !!
%d bloggers like this: