Hướng dẫn sử dụng ký quỹ (Margin) tại VPS

Để sử dụng dịch vụ giao dịch ký quỹ (margin) tại VPS, khách hàng chỉ cần chuyển khoản vào tiểu khoản đuôi 6 là đã có thể bắt đầu mua cổ phiếu.

sử dụng ký quỹ

Sau khi nộp tiền vào tiểu khoản margin thành công, khách hàng có thể thực hiện mua bán như đối với tiểu khoản thường. Khách hàng nhập giá, khối lượng mua, điền mã pin và chọn đặt lệnh để hoàn thành thao tác sử dụng kỹ quỹ margin tại VPS.

Xem danh mục chứng khoán ký quỹ trên Web VPS SmartOne

Để xem các cổ phiếu được giao dịch ký quỹ trên web VPS SmartOne, bạn làm theo các bước sau:

  1. Đăng nhập vào website https://smartone.vps.com.vn/
  2. Tại màn hình đầu tiên sau đăng nhập, nhấp vào mục DANH MỤC CK KÝ QUỸ như hình bên dưới:
hướng dẫn xem danh muc chứng khoán ký quỹ

Sau đó, hệ thống sẽ hiển thị danh sách các mã chứng khoán đang được phép giao dịch ký quỹ tại VPS. Bạn có thể tìm Mã chứng khoán, xem thông tin Tên công ty, Sàn, Tỷ lệ ký quỹ và nút đặt lệnh mua.

danh mục chứng khoán ký quỹ trên web VPS SmartOne

Mở tài khoản chứng khoán VPS – Tham gia cùng Đầu Tư Từ Đâu để luôn được cập nhật các cổ phiếu khỏe nhất thị trường

Xem chi tiết Quyền lợi khi mở tài khoản chứng khoán VPS với Đầu Tư Từ Đâu

Xem thêm: