Hướng dẫn sử dụng ký quỹ (Margin) tại VPS

Để sử dụng ký quỹ (margin) tại VPS, khách hàng chỉ cần chuyển khoản vào tiểu khoản đuôi 6 là đã có thể bắt đầu mua cổ phiếu.

sử dụng ký quỹ

Xem chi tiết cách chuyển khoản vào tài khoản Margin tại: Nộp tiền vào tài khoản chứng khoán VPS

Sau khi nộp tiền vào tiểu khoản margin thành công, khách hàng có thể thực hiện mua bán như đối với tiểu khoản thường. Khách hàng nhập giá, khối lượng mua, điền mã pin và chọn đặt lệnh để hoàn thành thao tác sử dụng kỹ quỹ margin tại VPS.

Khách hàng tham khảo cách đặt lệnh mua bán trên app SmartOne tại đây.

2 comments

Leave a Reply

%d bloggers like this: