Hiểu về chỉ số EPS – Thu nhập trên mỗi cổ phiếu

Đối với hầu hết mọi người, tổng doanh thu là thước đo thành công. Tuy nhiên, nếu bạn là một nhà đầu tư trên thị trường chứng khoán, bạn nên đi sâu hơn nữa trong quá trình phân tích cơ bản khi định mua (hoặc bán) một cổ phiếu. Khi bạn làm như vậy, nó sẽ dẫn bạn đến số liệu quan trọng nhất, thu nhập trên mỗi cổ phiếu (EPS).

EPS – Thu nhập trên mỗi cổ phiếu được tính như thế nào?

EPS của một công ty được tính theo công thức sau:

Chỉ số EPS

Ví dụ: Giả sử có hai công ty, Công ty A và B. Mỗi công ty có tổng doanh thu là 500 triệu vào năm ngoái. Nếu A có thu nhập ròng là 100 triệu, và B có thu nhập ròng là 50 triệu, phản ứng của bạn có thể nghĩ rằng mua cổ phiếu công ty A sẽ tốt hơn công ty B. Đây là sẽ lúc chỉ số EPS phát huy tác dụng.

Giả sử A có 50 triệu cổ phiếu đang lưu hành, nhưng B chỉ có 10 triệu. Sử dụng công thức EPS và giả sử không có công ty nào trả cổ tức, nó sẽ giống như sau:

Công ty A: (100.000.000 – 0) ÷ 50.000.000 = 2.000đ/cổ phiếu

Công ty B:(50.000.000-0) ÷ 10.000.000 = 5.000đ/cổ phiếu

Với A, thu nhập là 2000đ/cổ phiếu và với B thu nhập là 5000đ/cổ phiếu. Dựa trên EPS, Công ty B là lựa chọn đầu tư tốt hơn so với A. 

Đây là lý do tại sao nên xem EPS như một công cụ để so sánh các công ty vì nó thể hiện đầy đủ hơn giá trị lý thuyết trên mỗi cổ phiếu mà một công ty có giá trị. Đây không phải là điều bạn có thể biết được chỉ với con số doanh thu.

Các chỉ số liên quan đến EPS

Tỷ lệ giá trên thu nhập (P/E) : Tỷ lệ giữa giá cổ phiếu của một công ty so với EPS của nó.

Tăng trưởng thu nhập dự kiến ​​(PEG ) : Tỷ lệ P / E của một cổ phiếu chia cho tốc độ tăng trưởng thu nhập của cổ phiếu đó.

Giá trị sổ sách (P/B) : Giá cổ phiếu của một công ty chia cho giá trị sổ sách trên mỗi cổ phiếu.

Tỷ lệ chi trả cổ tức: Số tiền trả cho cổ đông dưới dạng cổ tức so với thu nhập ròng của công ty.

Tỷ suất sinh lời trên vốn chủ sở hữu (ROE) : Khả năng sinh lời của một doanh nghiệp so với vốn chủ sở hữu của nó.

Lời kết

Việc tính toán EPS chỉ là một điểm khởi đầu trong một chiến lược phân tích cơ bản tổng thể. Tuy nhiên, nó là một trong những phần quan trọng nhất vì các chỉ số cơ bản khác đều bắt nguồn từ đó. Khi bạn trở nên thành thạo hơn với phân tích cơ bản, bạn có thể bắt đầu theo dõi EPS của một công ty để xem liệu chúng đang tăng hay giảm. Bạn thậm chí sẽ có thể quan sát tốc độ của chúng.

Mở tài khoản chứng khoán trong 5 phút

Đăng ký mở tài khoản chứng khoán với chúng tôi để được đào tạo và hỗ trợ đầu tư từ kiến thức căn bản đến những tip đầu tư hiệu quả. Chúng tôi cập nhập những tin tức thông tin mới nhất hằng ngày giúp khác hàng. Đặc biệt hướng dẫn sử dụng công cụ khuyến nghị FIT giúp mọi nhà đầu tư đều có thể kiếm được lợi nhuận trên thị trường chứng khoán.

Xem thêm: