Tìm doanh nghiệp tốt từ chỉ số ROE và ROA

1. Chỉ số ROE

ROE là tỷ suất sinh lời trên vốn chủ sở hữu của doanh nghiệp, được tính toán trong giai đoạn 1 năm.

ROE của doanh nghiệp giống như tỷ lệ hiệu quả đầu tư trong một danh mục của NĐT. Với doanh nghiệp, họ cũng sử dụng vốn góp từ cổ đông để đầu tư sản xuất kinh doanh tạo ra lợi nhuận.

ROE cũng được sử dụng để so sánh hiệu quả sinh lời giữa các doanh nghiệp với nhau và với chính doanh nghiệp đó trong khoảng thời gian trước. Ví dụ, xét trên cùng một ngành, doanh nghiệp có ROE cao hơn trung bình ngành sẽ hấp dẫn NĐT hơn doanh nghiệp có ROE thấp.

  • ROE bao nhiêu là tốt?

Rõ ràng, ROE càng cao thì càng tốt, doanh nghiệp tốt thì mức ROE luôn cao hơn trung bình ngành. ROE thấp hơn lãi suất huy động của ngân hàng 6%/năm thể hiện sự không hiệu quả trong hoạt động kinh doanh của doanh nghiệp. Thông thường, theo tiêu chuẩn CANSLIM, doanh nghiệp có tỉ lệ ROE trên 15% và duy trì trong khoảng thời gian 3-5 năm thì được coi là thành công và vị thế trên thị trường

Tuy nhiên, đặc thù của mỗi ngành là khác nhau khiến cho tỉ lệ ROE cũng sẽ khác nhau.

Ví dụ,  doanh nghiệp ngành bán lẻ luôn phải duy trì lượng hàng tồn kho cao nên ROE có thể sẽ thấp, khoảng 10-12%. Trong khi đó, các doanh nghiệp ngành công nghệ không cần đầu tư quá nhiều vào tài sản mà vẫn có thể tạo ra lợi nhuận, nên ROE thường sẽ cao.

Tuy nhiên, dưới quan điểm đầu tư, NĐT cũng nên đánh giá cụ thể hơn về tính ổn định hay nhất thời của ROE , nguyên nhân ROE cao/thấp cũng như triển vọng cải thiện ROE của doanh nghiệp trong tương lai

2. Chỉ số ROA

Nếu như ROE đo lường hiệu quả đầu tư của doanh nghiệp thì ROA đo lường hiệu quả sử dụng tài sản của doanh nghiệp. Nó đánh giá năng lực của ban lãnh đạo công ty trong việc quản lý và sử dụng tài sản .

Ví dụ, tỉ lệ ROA cao nhất ngành của HPG cho thấy doanh nghiệp quản trị tài sản hiệu quả hơn các doanh nghiệp cùng ngành khác. Đây là chỉ tiêu cần thiết của một doanh nghiệp đầu ngành.

  • ROA bao nhiêu là tốt?

Cũng giống ROE, ROA càng cao thì càng tốt vì nó chứng tỏ lợi nhuận mang lại cho doanh nghiệp cao. Điều này được thể hiện thông qua các yếu tố như nhà máy hoạt động hết công suất, năng suất lao động được cao, chi phí vận hành tối giản,… Thông thường, nếu doanh nghiệp duy trì tỉ lệ ROA trên 7.5%/năm trong 3-5 năm thì được coi là đủ tiêu chuẩn, và 10% được coi là doanh nghiệp tiềm năng và ổn định

Đặc thù của các ngành là khác nhau nên ROA trung bình ngành cũng sẽ khác nhau, vì thế NĐT cần so sánh ROA của một doanh nghiệp với trung bình ngành để đánh giá hiệu quả sinh lời của doanh nghiệp đó

3. Mối tương quan giữa ROE và ROA

ROE và ROA có mối quan hệ mật thiết với nhau. Đây là hai chỉ số quan trọng mà bất kỳ nhà đầu tư nào cũng nên quan tâm. Tuy nhiên, xét về lợi ích khi đầu tư, ROE thường được quan tâm hơn vì nó phản ánh trực tiếp mối quan hệ vốn và lợi nhuận thu về.

Nhìn chung, ROE phụ thuộc chính vào ROA và đòn bẩy tài chính.

ROA đánh giá hiệu quả sử dụng tài sản của doanh nghiệp trong khi đòn bẩy tài chính phản ánh cơ cấu tài sản của công ty, đòn bẩy càng cao, công ty sử dụng nợ vay càng nhiều. Vì vậy, doanh nghiệp có thể cải thiện ROE bằng cách cải thiện ROA, cụ thể là phân bổ tài sản một cách tối ưu nhất để tạo ra lợi nhuận: đầu tư vào các trang thiết bị hiện đại có chi phí thấp và năng suất cao, tuyển dụng nhân viên khắt khe, tự động hóa dây chuyền sản xuất để cắt giảm chi phí,…

Khi ROA được tối ưu, doanh nghiệp có thể sử dụng đòn bẩy để tăng ROE bằng việc đi vay nhiều hơn và sử dụng vốn vay này để đầu tư mở rộng sản xuất.

Xem thêm: 10 ngày giao dịch chứng khoán thực tế cùng Mr. Quân

BÀI VIẾT CÙNG CHUYÊN MỤC:

error: Content is protected !!
%d bloggers like this: