Hướng dẫn đăng ký gói dịch vụ trên app SmartOne

Để đăng ký gói dịch vụ trên app SmartOne, khách hàng làm theo các bước hướng dẫn sau:

Bước 1: Tại màn hình chính sau khi đăng nhập, khách hàng kéo màn hình xuống mục Đăng ký dịch vụ, sau đó vuốt sang trái và nhấn vào Gói dịch vụ tài khoản.

Bước 2: Tại đây, khách hàng có thể lựa chọn đăng ký các gói dịch vụ tại VPS bao gồm:

 • Gói dịch vụ cơ bản:
  • Tiểu khoản giao dịch thường (1)
  • Tiểu khoản giao dịch ký quỹ (6)
  • Tiểu khoản giao dịch chứng khoán phái sinh (8)
 • Gói dịch vụ nâng cao:
  • Gói dịch vụ margin MR6.19.00
  • Tiểu khoản chuyên biệt (3) – Gói dịch vụ SMS.20.00C

Khách hàng chỉ cần tích vào ô vuông bên cạnh gói dịch vụ muốn đăng ký, nhập mã PIN và chọn Xác nhận.

Xem thêm: Hướng dẫn đặt lệnh mua bán chứng khoán trên app SmartOne