Hướng dẫn đăng ký gói dịch vụ trên app SmartOne

Để đăng ký gói dịch vụ trên app SmartOne, khách hàng làm theo các bước hướng dẫn sau:

Bước 1: Tại màn hình chính sau khi đăng nhập, khách hàng vào mục thông tin cá nhân sau đó chọn gói dịch vụ tài khoản

Bước 2: Tại đây, khách hàng có thể lựa chọn đăng ký các gói dịch vụ tại VPS bao gồm:

 • Gói dịch vụ cơ bản:
  • Tiểu khoản giao dịch thường (1)
  • Tiểu khoản giao dịch ký quỹ (6)
  • Tiểu khoản giao dịch chứng khoán phái sinh (8)
 • Gói dịch vụ nâng cao:
  • Gói dịch vụ margin MR6.19.00
  • Tiểu khoản chuyên biệt (3) – Gói dịch vụ SMS.20.00C

Khách hàng chỉ cần tích vào ô vuông bên cạnh gói dịch vụ muốn đăng ký, nhập mã PIN và chọn Xác nhận.

Xem thêm: Hướng dẫn đặt lệnh mua bán chứng khoán trên app SmartOne