Mở tài khoản chứng khoán phái sinh tại VPS

Để mở tài khoản giao dịch chứng khoán phái sinh, khách hàng cần có tài khoản giao dịch chứng khoán cơ sở trước đó. Tại VPS, khách hàng chỉ cần đăng ký mở tài khoản 1 lần, trong tài khoản của khách hàng sẽ được tích hợp sẵn các tiểu khoản: 

  • Tài khoản thường (tiểu khoản 1)
  • Tài khoản chuyên biệt (tiểu khoản 3)
  • Tài khoản margin (tiểu khoản 6)
  • Tài khoản phái sinh (tiểu khoản 8) 

Khách hàng có thể mở tài khoản chứng khoán phái sinh bằng cách đăng ký mở tài khoản online tại: 

Đăng ký tài khoản chứng khoán hoặc quét mã QR dưới đây để mở tài khoản với Bộ phận Tư vấn Online.

QR code mở tài khoản chứng khoán phái sinh VPS

Tài khoản chứng khoán của quý khách sẽ được quản lý và tư vấn đầu tư bởi đội ngũ chuyên gia thuộc Kênh Tư vấn đầu tư Online (E-Broker) CTCP Chứng khoán VPS. Sau khi hoàn tất mở tài khoản, khách hàng sẽ được tham gia room tư vấn đầu tư trên Zalo của chúng tôi để nhận được tư vấn và khuyến nghị hàng ngày.

-> Xem Hướng dẫn mở tài khoản chứng khoán VPS tại đây.

Trường hợp khách hàng đã có tài khoản thường để giao dịch trên thị trường cơ sở nhưng trước đó chưa kích hoạt gói dịch vụ để sử dụng các tiểu khoản 3,6,8 thì cần đăng ký gói dịch vụ cơ bản và nâng cao trên App SmartOne. 

-> Khách hàng xem chi tiết tại: Hướng dẫn đăng ký gói dịch vụ trên app SmartOne.

Leave a Reply

%d bloggers like this: