Mở tài khoản chứng khoán phái sinh tại VPS

Tài khoản giao dịch phái sinh cũng đồng thời là tài khoản giao dịch chứng khoán cơ sở. Tại VPS, khách hàng chỉ cần đăng ký mở tài khoản 1 lần, sau khi xác thực sẽ có tài khoản để giao dịch cả cổ phiếu và phái sinh.

Bước 1: Bấm vào link đăng ký mở tài khoản

Bấm vào link sau để đăng ký mở tài khoản chứng khoán:

Bước 2: Điền đầy đủ thông tin trong mẫu đăng ký theo hướng dẫn

Lưu ý khi điền thông tin đăng ký mở tài khoản:

– Điền đúng số điện thoại để nhận thông tin về tài khoản, thông báo giao dịch, nhận OTP…;
– Điền đúng địa chỉ email để nhận mật khẩu đăng nhập tài khoản chứng khoán;
– Tải ảnh chụp CMND/CCCD rõ nét để xác thực tài khoản.

Bước 3: Hoàn tất đăng ký

Các admin hỗ trợ sẽ liên hệ và hướng dẫn nhà đầu tư vào các nhóm hướng dẫn giao dịch, đào tạo và tư vấn đầu tư chứng khoán miễn phí.

Tài khoản chứng khoán của quý khách sẽ được chăm sóc và tư vấn đầu tư bởi đội ngũ chuyên gia thuộc Đầu Tư Từ Đâu (E-Broker) CTCP Chứng khoán VPS. Xem quyền lợi khi mở tài khoản với chúng tôi tại đây: Quyền lợi khi mở tài khoản

Trường hợp khách hàng đã có tài khoản để giao dịch cổ phiếu nhưng chưa kích hoạt tiểu khoản phái sinh, anh chị cần đăng ký gói dịch vụ cơ bản và nâng cao trên App SmartOne theo hướng dẫn tại: Hướng dẫn đăng ký gói dịch vụ trên app SmartOne

Leave a Reply

error: Content is protected !!
%d bloggers like this: