Hướng dẫn khôi phục mật khẩu trên web SmartOne

Trường hợp quên mật khẩu đăng nhập web SmartOne, khách hàng có thể thao tác theo các bước hướng dẫn khôi phục mật khẩu sau đây:

Bước 1: Khách hàng truy cập vào trang web: https://smartone.vps.com.vn/

Bước 2: Tại giao diện màn hình Đăng nhập, khách hàng nhấn vào Quên mật khẩu.

hướng dẫn khôi phục mật khẩu trên web SmartOne

Bước 3: Khách hàng điền đầy đủ thông tin theo yêu cầu sau đó chọn Tiếp tục.

khôi phục mật khẩu trên web SmartOne

Bước 4: Nhập mã OTP và nhấn Xác nhận.

quên mật khẩu trên web SmartOne

Bước 5: Nhấn vào Đăng nhập hệ thống, sau đó đăng nhập bằng mật khẩu đã được gửi về email của khách hàng.

làm gì nếu quên mật khẩu đăng nhập web VPS SmartOne

Xem thêm: Hướng dẫn chuyển tài khoản mặc định trên web SmartOne