Đặt lệnh mua bán chứng khoán trên web SmartOne

Chi tiết các bước hướng dẫn đặt lệnh mua bán chứng khoán trên web SmartOne như sau:

1. Đặt lệnh mua chứng khoán trên web SmartOne

Khách hàng có thể đặt lệnh mua chứng khoán bằng nhiều cách khác nhau:

  • Click vào nút  tại góc phải màn hình các trang
  • Nhấn phím tắt Ctrl + B
  • Click vào nút  ngay trên bảng giá chứng khoán

Các bước đặt lệnh mua:

Bước 1: Khách hàng nhấn vào nút hệ thống sẽ hiển thị màn hình đặt lệnh Mua. 

Bước 2: Nhập mã CK muốn đặt mua. Điền thông tin về khối lượng, giá đặt, nhập mã PIN và nhấn nút Đặt.

các bước đặt lệnh mua chứng khoán trên web SmartOne

Bước 3: Nhấn Xác nhận để xác nhận lệnh đặt.

Cách đặt lệnh mua chứng khoán trên web SmartOne

2. Đặt lệnh bán chứng khoán trên web SmartOne

Khách hàng có thể đặt lệnh bán chứng khoán bằng nhiều cách khác nhau: 

– Click vào nút  tại góc phải màn hình các trang

– Nhấn phím tắt Ctrl+S

– Click  vào nút ngay trên bảng giá chứng khoán 

– Trong “Danh mục đầu tư” click vào nút Bán những mã CK mà Quý khách cần thực hiện giao dịch Bán

Các bước đặt lệnh bán:

Bước 1:  Khách hàng click vào nút  hệ thống sẽ hiển thị màn hình đặt lệnh Bán.

Bước 2: Nhập mã CK muốn bán, điền thông tin lệnh, nhập mã PIN và nhấn Đặt.

các bước đặt lệnh bán chứng khoán trên web SmartOne

Bước 3: Ấn Xác nhận để đẩy lệnh vào hệ thống.

Cách đặt lệnh bán chứng khoán trên web SmartOne

Xem thêm: Hướng dẫn xem trạng thái lệnh trên web SmartOne