Tra cứu thông tin khuyến nghị trên SmartRobo

Khách hàng có thể tra cứu nhanh thông tin khuyến nghị mã chứng khoán /Nhận định thị trường trên giao diện chat bằng cách chọn chức năng Khuyến nghị hoặc gõ yêu cầu tra cứu khuyến nghị.

Tra cứu thông tin khuyến nghị trên SmartRobo
Tra cứu thông tin khuyến nghị trên SmartRobo (điện thoại)

Thông tin khuyến nghị được cập nhật hàng ngày, tổng hợp từ nhiều công ty chứng khoán. Giúp cho nhà đầu tư có thêm nhiều thông tin hỗ trợ cho quá trình đầu tư hiệu quả của khách hàng.

Xem thêm: Hướng dẫn tra cứu số dư tiền và chứng khoán trên Smart Robo