Tra cứu số dư tiền và chứng khoán trên SmartRobo

Để sử dụng chức năng tra cứu số dư tiền và chứng khoán đang sử hữu trong tài khoản trên SmartRobo

1. Tra cứu số dư tiền

Khách hàng có thể tra cứu số dư tiền ngay tại giao diện chat bằng nhiều cách:

– Chọn Số dư tiền tại menu chính

– Gõ yêu cầu tra cứu số dư tiền ngay tại màn hình chat

Hệ thống sẽ cung cấp cho KH các thông tin về tiền theo từng tài khoản bao gồm cả tài khoản phái sinh:

– Tiền có thể rút

– Tiền có thể ứng

– Tiền có thể mua

tra cứu số dư tiền trên SmartRobo

2. Tra cứu số dư chứng khoán

Khách hàng có thể tra cứu số dư chứng khoán ngay tại giao diện chat bằng nhiều cách:

– Chọn Số dư chứng khoán tại menu chính

– Gõ yêu cầu tra cứu số dư chứng khoán ngay tại màn hình chat

Hệ thống sẽ cung cấp cho KH số dư các mã chứng khoán có trong tài khoản, theo từng tài khoản, bao gồm cả chứng khoán phái sinh.

tra cứu số dư tiền trên SmartRobo

Xem thêm: Hướng dẫn tra cứu thông tin trạng thái tài khoản trên Smart Robo