Hướng dẫn tương tác với SmartRobo

1. Trên giao diện Skype

Bước 1: Để tương tác với SmartRobo trên Skype, khách hàng nhập SmartRobo tại khung tìm kiếm.

tương tác với SmartRobo trên Skype

Bước 2: Kéo xuống phía dưới cùng tại mục Bot chọn SmartRobo. 

Bước 3: Nhấn Bắt đầu để tương tác với SmartRobo.

2. Trên giao diện Facebook

Bước 1: Nhập SmartRobo trên khung tìm kiếm

Bước 2: Chọn SmartRobo.

Bước 3: Nhấn Nhắn tin hoặc Send message với giao diện tiếng Anh để bắt đầu tương tác.

Tương tác với SmartRobo trên Facebook

3. Trên website VPS

Bước 1: Truy cập website VPS tại link: https://www.vps.com.vn/

Bước 2: Nhấp vào biểu tượng SmartRobo trên màn hình và nhấn Bắt đầu – Let’s start để bắt đầu tương tác.

Tương tác với SmartRobo trên website VPS

4. Giao diện tương tác

Giao diện chính bao gồm các phần:

  • Đăng ký
  • Mở tài khoản CK
  • Giao dịch
  • Language (Ngôn ngữ)
  • Điều khoản sử dụng
  • Hướng dẫn sử dụng

Xem thêm: Hướng dẫn đăng nhập sử dụng SmartRobo