Hướng dẫn ứng tiền trên app SmartOne

Khách hàng có thể thực hiện ứng trước tiền bán ngay tại hệ thống SmartOne mà không cần phải đến công ty chứng khoán nếu tài khoản của khách hàng không đăng ký ứng trước tiền bán tự động.

Các bước thực hiện như sau:

Bước 1: Tại mành hình sau khi đăng nhập, khách hàng chọn Cổ phiếu

ứng tiền trên app SmartOne

Bước 2: Khách hàng kéo màn hình xuống phía dưới và chọn Ứng tiền

cách ứng tiền trên app SmartOne

Bước 3: Màn hình Giao dịch tiền hiện lên, khách hàng chọn Ứng tiền

ứng trước tiền bán chứng khoán trên app SmartOne

Bước 4: Tại màn hình ứng tiền, khách hàng chọn Ứng tiền của ngày bán trước đó. Sau đó sửa lại Số tiền yêu cầu theo mong muốn và nhấn Xác nhận

ứng tiền trên app VPS SmartOne

Bước 5: Hộp thoại nhập mã PIN hiện lên. Khách hàng nhập mã PIN và nhấn Xác nhận

Hướng dẫn ứng trước tiền bán

Xem thêm: Hướng dẫn chuyển tiền và xem trạng thái chuyển tiền trên app SmartOne