Cách xem bảng giá chứng khoán trên web SmartOne

Bảng giá trực tuyến với các tính năng ưu việt:

  • Theo dõi chỉ số thị trường: HSX, HNX, UPCOM, VN30, HNX30, Danh mục tự tạo,… 
  • Có thể thêm mã CK mới vào bảng giá hoặc gỡ bỏ những mã CK đã thêm vào ra khỏi bảng giá

Khách hàng có thể theo dõi bảng giá chứng khoán các sàn HOSE, HNX, UPCOM và Bảng giá phái sinh khi lựa chọn các mục này ở thanh Bảng giá góc bên phải.

xem bảng giá chứng khoán trên web SmartOne

1. Hướng dẫn tạo danh mục theo dõi và thêm/ bớt mã chứng khoán

Nhập tên Danh mục vào trường Nhập tên danh mục mới và nhấn Enter.

tạo danh mục theo dõi mã chứng khoán trên web SmartOne

Sau đó, khách hàng nhập lần lượt từng mã chứng khoán muốn theo dõi vào ô Mã CK và nhấn Enter.

hướng dẫn thêm bớt mã chứng khoán trên web SmartOne

Để xóa những mã chứng khoán trong danh mục đầu tư ra khỏi bảng giá: Trỏ chuột vào mã CK cần xoá và click vào nút xóa để xóa bỏ mã chứng khoán đó ra khỏi bảng giá.

2. Hướng dẫn thêm/ bớt danh mục đầu tư vào trong bảng giá

Khách hàng có thể thêm danh mục đầu tư của mình vào trong bảng giá bằng cách click Cập nhật CP từ tài khoản trên góc phải bảng giá. 

hướng dẫn thêm bớt danh mục đầu tư vào trong bảng giá

3. Xem tin tức, dữ liệu cổ phiếu 

Quý khách click chuột vào mã chứng khoán trên bảng giá chứng khoán, hệ thống tự động chuyển đến trang tin tức, dữ liệu về cổ phiếu đó, bao gồm:    

  • Tổng quan về doanh nghiệp 
  • Hồ sơ doanh nghiệp: Hoạt động kinh doanh, công ty con và liên kết, Ban lãnh đạo… 
  • Thông tin giao dịch 
  • Biểu đồ phân tích 
  • Tin tức liên quan

Xem thêm: Hướng dẫn đặt lệnh mua/bán chứng khoán trên web SmartOne