Hướng dẫn sửa lệnh và huỷ lệnh trên app SmartOne

Để sửa và huỷ lệnh chứng khoán khi các lệnh mua bán đang ở trong trạng thái chờ khớp, khách hàng thao tác như sau:

Tại màn hình Trang chủ, Khách hàng nhấn vào mục Cổ phiếu hoặc biểu tượng  ở thanh công cụ cuối màn hình để vào trang Chứng khoán.

1. Hướng dẫn sửa lệnh

Bước 1: Khách hàng nhấn vào Sổ lệnh, chọn Lệnh trong ngày.

Bước 2: Chọn lệnh cần sửa, vuốt sang trái và nhấn nút Sửa.

Bước 3: Nhập lại thông tin giá, số lượng muốn sửa và nhấn Sửa lệnh.

sửa lệnh đặt chứng khoán trên app SmartOne

2. Hướng dẫn Hủy lệnh

Bước 1: Trên menu hệ thống, khách hàng vào Sổ lệnh, chọn Lệnh trong ngày.

Bước 2: Chọn lệnh cần hủy, vuốt sang trái và nhấn nút Hủy.

Bước 3: Nhấn Xác nhận để hủy lệnh.

huỷ lệnh đặt chứng khoán trên app SmartOne

Ngoài ra để hủy tất cả các lệnh chưa khớp, khách hàng nhấn vào nút Hủy tất cả ở cuối màn hình, sau đó chọn Xác nhận.

Hướng dẫn huỷ lệnh đặt chứng khoán trên app SmartOne

Xem thêm: Hướng dẫn sửa lệnh và huỷ lệnh trên app SmartOne