Hướng dẫn sửa lệnh và huỷ lệnh trên web SmartOne

Khách hàng có thể sửa/ huỷ lệnh mua bán chứng khoán tại màn hình “Trạng thái lệnh”. Chi tiết các bước hướng dẫn như sau: 

1. Hướng dẫn sửa lệnh

Bước 1: Tại giao diện màn hình chính, khách hàng vào phần Giao dịch, chọn Trạng thái lệnh và nhấn vào Danh sách lệnh trong ngày.

Bước 2: Nhấn nút SỬA ở dòng lệnh muốn sửa. Sau đó sửa lại thông tin, nhập mã PIN và ấn Đặt.

sửa lệnh trên web SmartOne

Bước 3: Xác nhận.

thông báo đã xác nhận sửa lệnh trên web SmartOne

2. Hướng dẫn hủy lệnh

Trước khi thực hiện huỷ lệnh đã đặt, khách hàng cần phải xem trạng thái hiện tại của lệnh trên màn hình “Trạng thái lệnh” để biết được lệnh muốn huỷ đã khớp hay chưa.

  • Khách hàng có thể hủy từng lệnh: Tích chọn nút HỦY tại mỗi dòng lệnh 
  • Chọn hủy 1 số lệnh trong danh sách: tích chọn vào ô trống đầu dòng thông tin lệnh, chọn Hủy các lệnh được chọn.
  • Chọn hủy tất cả các lệnh: Bấm chọn biểu tượng HỦY TẤT CẢ, hệ thống sẽ hủy tất cả các lệnh đủ điều kiện Hủy.

Thao tác hủy từng lệnh như sau:

Bước 1: Tại giao diện màn hình chính, khách hàng vào phần Giao dịch ,chọn Trạng thái lệnh và nhấn vào Danh sách lệnh trong ngày.Bước 2:  Chọn HỦY ở dòng lệnh muốn sửa. Sau đó nhập mã PIN và nhấn Đặt.

huỷ lệnh trên web SmartOne

Bước 3: Xác nhận.

Thông báo đã huỷ lệnh trên web SmartOne

Xem thêm: Hướng dẫn xác nhận lệnh trên web SmartOne