Hướng dẫn xem trạng thái lệnh trên web SmartOne

Khách hàng có thể truy cập màn hình Trạng thái lệnh theo các bước sau:

Bước 1: Vào phần Giao dịch, chọn Trạng thái lệnh.

xem trạng thái lệnh trên web SmartOne

Bước 2: Tại màn hình TÌNH TRẠNG GIAO DỊCH, nhấn vào tab Danh sách lệnh trong ngày và nhập thông tin tìm kiếm theo điều kiện: 

  • Lọc theo trạng thái lệnh: Tất cả, chờ khớp, khớp, khớp 1 phần, khớp 1 phần đã huỷ, đã huỷ
  • Lọc theo kênh: Internet, Broker, Hometrade,…
xem danh sách lệnh trong ngày trên web SmartOne

*Lưu ý: Bấm  để hiển thị thông tin chi tiết khớp lệnh

Xem thêm: Hướng dẫn sửa lệnh và huỷ lệnh trên web SmartOne