Quy định giao dịch Hợp đồng tương lai chỉ số VN30

Thời gian giao dịchKhớp lệnh định kỳ8:45 – 9:00
Khớp lệnh liên tục phiên sáng9:00 – 11:30
Khớp lệnh liên tục phiên chiều13:00 – 14:30
Khớp lệnh định kỳ đóng cửa14:30 – 14:45
Thoả thuận8:45 – 14:45
Biên độ giao dịch+/- 7%
Phương thức giao dịchKhớp lệnh liên tục và thoả thuận
Đơn vị giao dịch01 Hợp đồng
Khối lượng giao dịchTối thiểu 01 Hợp đồng
Giá tham chiếuGiá thanh toán cuối ngày của ngày giao dịch liền kề trước đó hoặc giá lý thuyết trong ngày giao dịch đầu tiên.
Giới hạn lệnh500 hợp đồng/ lệnh
Giới hạn vị thếNĐT cá nhân: 5.000 hợp đồngNĐT tổ chức: 10.000 hợp đồng

Xem thêm: Mẫu Hợp đồng tương lai chỉ số VN30