Cách tính tỷ lệ rủi ro/lợi nhuận để ra quyết định đầu tư

Đối với mỗi giao dịch, nhà đầu tư nào cũng quan tâm tới lợi nhuận và rủi ro. Cụ thể, tỷ lệ rủi ro/lợi nhuận, đây có thể nói là một thuật ngữ rất phổ biến trong kinh tế. Vậy để hiểu thêm về tỷ lệ rủi ro trên lợi nhuận là gì và cách tính ra sao? Bài viết dưới đây sẽ giúp bạn tính toán và ra quyết định đầu tư tốt hơn.

Định nghĩa tỷ lệ rủi ro/lợi nhuận

Tỷ lệ rủi ro/lợi nhuận là một thước đo so sánh lợi nhuận tiềm năng của một giao dịch so với khoản lỗ tiềm năng của nó. Công thức được tính bằng cách chia chênh lệch giữa điểm vào của giao dịch và lệnh cắt lỗ (rủi ro) cho chênh lệch giữa mục tiêu lợi nhuận và điểm vào (lợi nhuận). Cả rủi ro và lợi nhuận của một giao dịch đều dựa trên các điểm chốt lời hoặc cắt lỗ mà nhà giao dịch đặt ra.

Rủi ro được xác định bằng cách sử dụng lệnh cắt lỗ. Đó là chênh lệch giá giữa điểm vào lệnh của giao dịch và lệnh cắt lỗ. Mục tiêu lợi nhuận được sử dụng để đặt điểm thoát nếu giao dịch diễn ra thuận lợi. Lợi nhuận tiềm năng cho giao dịch là chênh lệch giá giữa mục tiêu và giá mua vào.

Mối quan hệ giữa hai con số này có thể cho bạn biết liệu phần thưởng tiềm năng có lớn hơn rủi ro tiềm ẩn hay ngược lại. Điều này có thể giúp bạn quyết định liệu giao dịch đó có phải là một ý tưởng tốt hay không.

Làm thế nào để tính toán tỷ lệ rủi ro/lợi nhuận?

Để tính toán tỷ lệ rủi ro/lợi nhuận, hãy bắt đầu bằng cách tìm ra cả rủi ro và lợi nhuận. Cả hai mức này đều do nhà giao dịch thiết lập.

  • Rủi ro là tổng số tiền thiệt hại có thể xảy ra, được thiết lập bởi một lệnh cắt lỗ. Nó là chênh lệch giữa điểm vào lệnh và điểm cắt lỗ.
  • Lợi nhuận được xác lập bởi mục tiêu ban đầu của nhà đầu tư. Đây là thời điểm mà cổ phiếu được bán ra. Lợi nhuận là tổng số tiền bạn có thể đạt được từ giao dịch. Nó là sự chênh lệch giữa mục tiêu lợi nhuận và điểm vào lệnh.
Cách tính tỷ lệ rủi ro/lợi nhuận để ra quyết định đầu tư

Nếu tỷ lệ này lớn hơn 1 =>> Rủi ro lớn hơn lợi nhuận tiềm năng trên giao dịch =>> Xem xét lại

Nếu tỷ lệ này nhỏ hơn 1 =>> Lợi nhuận tiềm năng lớn hơn khả năng thua lỗ =>> Nên đầu tư

Ví dụ: Nếu bạn mua một cổ phiếu tại điểm vào là 20.000đ, sau đó đặt lệnh cắt lỗ ở mức 17.000đ và mục tiêu lợi nhuận ở mức 26.000đ, tỷ lệ rủi ro/phần thưởng là: 0.5. Đây có thể là một deal đầu tư hấp dẫn

Cách hoạt động của tỷ lệ rủi ro/lợi nhuận

Tốt hơn nên thực hiện các giao dịch có tỷ lệ rủi ro/lợi nhuận thấp nhất. Điều đó có nghĩa là tiềm năng lợi nhuận lớn hơn rủi ro. Khi xác định tỷ lệ cho một giao dịch, hãy đặt lệnh cắt lỗ và mức giá mục tiêu hợp lý ở một vị trí hợp lý dựa trên chiến lược và phân tích của bạn. Công việc này cần có phân tích và không thể chọn ngẫu nhiên. Khi tính được tỷ lệ này, bạn sẽ có thể đánh giá giao dịch này có đáng để thực hiện không.

Cách sử dụng tỷ lệ lợi nhuận/rủi ro hiệu quả

Dựa trên phân tích và kiến thức bản thân, bạn cũng cần biết khả năng đạt được các mục tiêu đó.

Một sai lầm phổ biến là nhà đầu tư luôn nghĩ đến một tỷ lệ rủi ro/lợi nhuận nhất định trước khi phân tích giao dịch. Điều này có thể khiến các nhà giao dịch thiết lập các mục tiêu cắt lỗ và lợi nhuận của họ dựa trên điểm vào thay vì giá trị của chứng khoán, mà không tính đến các điều kiện thị trường xung quanh giao dịch đó.

Để sử dụng hiệu quả tỷ lệ rủi ro/lợi nhuận, bạn cần có một kế hoạch giao dịch thiết lập:

  • Điều kiện thị trường phù hợp với phong cách của bạn
  • Thời điểm giao dịch
  • Đặt mục tiêu cắt lỗ và lợi nhuận của bạn ở đâu trong các điều kiện thị trường đó

Lời kết

Tỷ lệ rủi ro/lợi nhuận không thể giúp bạn đánh giá một cách đầy đủ về tiềm năng của một khoản đầu tư nhưng cũng sẽ là một yếu tố giúp bạn quyết định có nên thực hiện khoản đầu tư này. Để có thể phát huy tối đa hiệu quả, tỷ lệ Rủi ro/Lợi nhuận cần được kết hợp với tỷ lệ giao dịch thành công của bạn, kèm theo các phân tích về điều kiện thị trường và một chiến lược giao dịch cụ thể.

Mở tài khoản chứng khoán VPS – Tham gia cùng Đầu Tư Từ Đâu để luôn được cập nhật các cổ phiếu khỏe nhất thị trường

Xem chi tiết Quyền lợi khi mở tài khoản chứng khoán VPS với Đầu Tư Từ Đâu