Lý thuyết Dow – Khởi nguồn của phân tích kĩ thuật

Lý thuyết Dow là cơ sở đầu tiên cho mọi nghiên cứu kĩ thuật trên thị trường, được các nhà PTKT tuân theo để giải thích và dự đoán các xu hướng biến động của thị trường tài chính nói…

GÓC PHÂN TÍCH CỔ PHIẾU TÂM ĐIỂM NGÀY 31.03.2022. SGP – Chờ phá đường xu hướng.

Tín hiệu Dòng tiền mạnh phát triển tốt với khối lượng tăng tốt sức mạnh ATích lũy tốt kèm khối lượng giao dịch tăng trưởng tốt ở mức BVùng giá cần lưu ý vùng 40 là trendline giảm giá 2.…

GÓC PHÂN TÍCH CỔ PHIẾU TÂM ĐIỂM NGÀY 29.03.2022. IJC – Tích lũy để bứt phá!

Tín hiệu Dòng tiền mạnh phát triển tốt với khối lượng tăng tốtTích lũy tốt kèm khối lượng giao dịch tăng trưởng tốt ở mức AVùng giá cần lưu ý vùng 30.7 là kháng cự 2. Nhận định Là cổ…

GÓC PHÂN TÍCH CỔ PHIẾU TÂM ĐIỂM NGÀY 28.03.2022. LTG – Fibonacci tâm lý

Tín hiệu Dòng tiền mạnh phát triển tốt với khối lượng tăng tốt với sức mạnh ATích lũy tốt kèm khối lượng giao dịch tăng trưởng tốt ở mức BVùng giá cần lưu ý vùng 39 là hỗ trợ trùng…

GÓC PHÂN TÍCH CỔ PHIẾU TÂM ĐIỂM NGÀY 25.03.2022 – Đón sóng quý I

Cổ phiếu NBB Tín hiệu Dòng tiền mạnh phát triển tốt với khối lượng tăng tốtTích lũy tốt kèm khối lượng giao dịch tăng trưởng tốt ở mức AVùng giá cần lưu ý vùng 36 là kháng cự 2. Nhận…

GÓC PTKT CỔ PHIẾU TÂM ĐIỂM NGÀY 24.03.2022. HDB, STB – Khối ngoại “tranh giành”.

Cổ phiếu HDB Tín hiệu Dòng tiền mạnh phát triển tốt với khối lượng tăng ổn địnhTích lũy tốt kèm khối lượng giao dịch tăng trưởng tốt ở mức AVùng giá cần lưu ý vùng 28.5 là vùng  kháng cự…

GÓC PTKT CỔ PHIẾU TÂM ĐIỂM NGÀY 23.03.2022. VIX, NKG – Giữ được nền hỗ trợ

Cổ phiếu NKG Tín hiệu Dòng tiền mạnh phát triển tốt với khối lượng tăng mạnh, sức mạnh mức A.Tích lũy tốt kèm khối lượng giao dịch tăng trưởng mạnh, điểm tăng trưởng chấm ở mức A.Vùng giá cần lưu…

GÓC PTKT CỔ PHIẾU TÂM ĐIỂM NGÀY 22.03.2022. HDG, CRE – Chờ đợi bùng nổ

Cre – Chờ đợi bùng nổ Tín hiệu Dòng tiền mạnh phát triển tốt với khối lượng tăng mạnh, có thể chờ đợi khi sức mạnh chuyển sang A để mua vàoTích lũy tốt kèm khối lượng giao dịch tăng…

GÓC PTKT CỔ PHIẾU TÂM ĐIỂM NGÀY 21.03.2022. TNH – Chờ đợi phá đỉnh

Tín hiệu Dòng tiền mạnh phát triển tốt với khối lượng tăng mạnh, sức mạnh mức ATích lũy tốt kèm khối lượng giao dịch tăng trưởng tốt ở mức BVùng giá cần lưu ý vùng 54 là vùng đỉnh kháng…

GÓC PTKT CỔ PHIẾU TÂM ĐIỂM NGÀY 18.03.2022. TVC, EIB – Chờ phá kháng cự

          EIB – Chờ phá đỉnh Tín hiệu Dòng tiền mạnh phát triển tốt với khối lượng tăng mạnh, sức mạnh mức ATích lũy tốt kèm khối lượng giao dịch tăng trưởng duy trì khá tốtVùng giá cần lưu ý…

error: Content is protected !!