3 phương pháp phân tích phổ biến khi đầu tư dài hạn

Các phương pháp phổ biến nhất được sử dụng để phân tích lợi nhuận/rủi ro khi đầu tư dài hạn bao gồm: Phân tích cơ bản, phân tích kỹ thuật và phân tích định lượng. Nhà đầu tư dài hạn tìm kiếm các khoản đầu tư có xác suất lợi nhuận cao trong khoảng thời gian dài, thường ít nhất một năm hoặc lâu hơn.

Một trong những lợi ích chính của việc đầu tư dài hạn là khả năng tiết kiệm và đầu tư cho các mục tiêu tài chính lớn, đòi hỏi thời gian đáng kể để đạt được (ví dụ như nghỉ hưu).

Bằng cách hiểu được sự khác biệt giữa phân tích cơ bản, phân tích kỹ thuật, phân tích định lượng, bạn sẽ có thêm công cụ để tìm ra các cơ hội đầu tư dài hạn.

phân tích cổ phiếu khi đầu tư dài hạn

Ý chính:

  • Mục tiêu của phân tích cơ bản là xác định giá trị hợp lý của một công ty bằng cách đánh giá tình hình kinh doanh, phân tích ngành, phân tích kinh tế vĩ mô, nền kinh tế toàn cầu.
  • Mục tiêu của phân tích kỹ thuật là đánh giá dữ liệu giao dịch – chẳng hạn như lịch sử biến động giá để dự đoán xu hướng của cổ phiếu trong tương lai và chọn điểm mua/bán tối ưu.
  • Phân tích định lượng tập trung vào việc sử dụng các phép tính tỷ lệ tài chính đơn giản để có cái nhìn sâu sắc về định giá của một công ty hoặc một thị trường rộng lớn.
  • Các nhà đầu tư và nhà phân tích thường xuyên kết hợp phân tích cơ bản, kỹ thuật và định lượng khi đánh giá tiềm năng tăng trưởng của một công ty.

Phân tích cơ bản

Phần lớn nhà đầu tư muốn đánh giá các cơ hội dài hạn bằng cách thực hiện phân tích cơ bản công ty hoặc nền kinh tế chung. Phân tích cơ bản là quá trình đo lường giá trị nội tại của cổ phiếu bằng cách đánh giá tất cả các khía cạnh của một doanh nghiệp hoặc thị trường. Các tài sản hữu hình, bao gồm bất động sản, thiết bị, tòa nhà được xem xét kết hợp với thương hiệu, bằng sáng chế, sở hữu trí tuệ.

Để thực hiện phân tích cơ bản, bạn cần đọc báo cáo tài chính, dữ liệu lịch sử, theo dõi các sự kiện của công ty, báo cáo phân tích của các chuyên gia…

Khi đánh giá khía cạnh rộng hơn của thị trường chứng khoán, nhà đầu tư sử dụng phân tích cơ bản để xem xét các yếu tố kinh tế, bao gồm sức mạnh tổng thể nền kinh tế và các điều kiện ngành nghề cụ thể.

Phân tích cơ bản đưa ra kết quả giá trị thực của cổ phiếu và so sánh với giá đang được giao dịch trên thị trường. Nhà đầu tư sẽ mua vào khi thấy giá hấp dẫn và bán ra nếu thấy giá không còn hấp dẫn nữa.

Phân tích kỹ thuật

Quá trình đánh giá một cổ phiếu thông qua thống kê được gọi là phân tích kỹ thuật. Nhà phân tích kỹ thuật sử dụng dữ liệu giao dịch thị trường, chẳng hạn như biến động trong quá khứ, giá, khối lượng giao dịch để xây dựng mô hình chuyển động của giá. Trong khi phân tích cơ bản cố gắng tìm ra giá trị nội tại của cổ phiếu, phân tích kỹ thuật dự đoán xu hướng tiếp theo của giá cổ phiếu hoặc toàn bộ thị trường. Nhà đầu tư theo phân tích kỹ thuật có niềm tin mạnh mẽ là hành động của số đông có xu hướng lặp đi lặp lại.

Nhà đầu tư ngắn hạn thường sử dụng phân tích kỹ thuật làm phương pháp chính để đưa ra quyết định đầu tư. Nhưng phân tích kỹ thuật cũng sẽ giúp cho nhà đầu tư dài hạn tìm được điểm mua và điểm bán tối ưu hơn.

Phân tích định lượng

Đánh giá hoạt động lịch sử của một công ty hoặc thị trường chung thường được thực hiện bằng cách phân tích định lượng. Nhà đầu tư thực hiện phân tích định lượng thông qua các phép tính tỷ lệ tài chính như EPS, P/E hoặc các phương pháp phức tạp hơi như chiết khấu dòng tiền (DCF).

Kết quả của phân tích định lượng đưa ra cái nhìn sâu sắc về giá trị hoặc hiệu suất lịch sử của một cổ phiếu hoặc cả thị trường chung. Tuy nhiên, phân tích định lượng thường không được sử dụng độc lập mà kết hợp cùng phân tích kỹ thuật và phân tích cơ bản để xác định rủi ro hoặc lợi nhuận tiềm năng của các quyết định đầu tư.

Kết luận

Trên đây là tổng quan về 3 phương pháp phân tích phổ biến trong đầu tư dài hạn. Phân tích cơ bản thường được sử dụng để xác định chất lượng của các khoản đầu tư dài hạn. Phân tích kỹ thuật được sử dụng nhiều hơn để xem xét ra quyết định đầu tư ngắn hạn. Phân tích định lượng để đánh giá sự ổn định tài chính của một công ty.

Một số nhà đầu tư thường sử dụng một phương pháp duy nhất để đánh giá các khoản đầu tư dài hạn. Tuy nhiên, kết hợp cả 3 loại phân tích này giúp bạn có góc nhìn toàn cảnh về một cổ phiếu và đưa ra quyết định khách quan hơn.

Mở tài khoản chứng khoán trong 5 phút