Cách bán hạ giá vốn cho nhà đầu tư dài hạn

Bán hạ giá vốn là hình thức thực hiện bán giá cao và mua lại bằng đúng số lượng cổ phiếu đã bán với giá thấp hơn trong một khoảng thời gian ngắn hạn, kỹ thuật này thích hợp cho nhà đầu tư đã có sẵn vị thế trước đó và đang dự đoán thị trường còn có khả năng xấu thêm nữa nhưng không có ý định bán cổ phiếu.

Nhà đầu tư dài hạn ở đây được hiểu bao gồm cả những NĐT dài hạn chân chính (đã có kế hoạch mua & nắm giữ tài sản lâu dài) và NĐT dài hạn bất đắc dĩ (ban đầu có kế hoạch mua ngắn hạn nhưng bị “kẹp hàng” khi chưa kịp bán cắt lỗ). Kỹ thuật bán hạ giá vốn này sẽ giúp NĐT giảm thiệt hại khi thị trường chuyển biến xấu tác động đến cổ phiếu đang nắm giữ.

Video hướng dẫn cách hạ giá vốn cho nhà đầu tư dài hạn

Điều kiện cần để thực hiện bán hạ giá vốn

Thị trường lúc này đang ở trong vùng trung tính, chỉ số chung cũng đã xuất hiện nhịp giảm mạnh trước đó nhưng chưa rơi vào vùng Quá bán hoặc đã rơi vào vùng quá bán nhưng đang hồi phục trở lại vùng trung tính. Tuy nhiên, lúc này thị trường chỉ xuất hiện các nhịp hồi phục ngắn hạn, còn xu hướng chính trong trung-dài hạn vẫn đang là giảm. Do đó, các nhịp nảy lên này rất dễ là “bẫy tăng giá” (Bull-trap) và sau đó thị trường tiếp tục xu hướng giảm.

-> Nhà đầu tư dài hạn sẽ bắt đầu tính toán đến kế hoạch bán để hạ giá vốn.

Điều kiện đủ

Cổ phiếu nắm giữ dài hạn đang ở vùng trung tính, cổ phiếu này trước đó cũng giảm theo thị trường chung nhưng chưa rơi vào vùng quá bán hoặc đã rơi vào vùng quá bán nhưng đang có các nhịp hồi kỹ thuật trong ngắn hạn theo đà hồi phục của thị trường. Do vậy, đây xác suất rất cao cũng là pha hồi bull-trap của cổ phiếu.

-> Lúc này nhà đầu tư sẽ tính phương án bán hạ giá vốn bằng cách canh bán chủ động với lượng hàng có sẵn khi cổ phiếu có nhịp hồi phục ngắn hạn rồi sau đó gãy các mốc hỗ trợ quan trọng đế tiếp tục xu hướng giảm và canh mua lại với giá thấp hơn sau đó khi cổ phiếu này vào vùng quá bán.

Ví dụ minh họa cách bán hạ giá vốn

ví dụ cách bán hạ giá vốn

Giai đoạn giữa tháng 4.2022, thị trường gãy hỗ trợ mạnh để xác nhận vào Pha giảm trong trung hạn. Khi thị trường bước vào pha giảm thì gần như các cổ phiếu đang nắm giữ sẽ bị ảnh hưởng theo. Xu hướng giảm trung hạn thường kéo dài 5-6 tháng cho nên mức độ ảnh hưởng đến cổ phiếu đang nắm giữ sẽ rất lớn trong khoảng thời gian đó.

NĐT dài hạn vẫn chấp nhận tiếp tục nắm giữ cổ phiếu nhưng lập kế hoạch bán hạ giá vốn cổ phiếu để giảm thiệt hại khi thị trường vào Pha giảm. Các pha hồi kỹ thuật trong ngắn hạn là cơ hội tốt để thực thi kế hoạch này.

sức mạnh thị trường

Giai đoạn đầu tháng 5.2022, thị trường có các phiên hồi kỹ thuật ngắn hạn khi trạng thái sức mạnh thị trường chuyển sang mức Mạnh Dần, tuy nhiên trạng thái Mạnh dần này là trong Pha giảm trung hạn nên mức độ rủi ro là khá lớn, đây tiềm năng là pha hồi Bull-trap.

bán hạ giá vốn HPG

Ví dụ: Nhà đầu tư đang nắm giữ dài hạn 10.000 cổ phiếu HPG với giá vốn là 50, với mức giá hiện tại là 42 thì NĐT này đang lỗ 80 triệu đồng. Lúc này NĐT đặt lệnh bán hết số lượng 10.000 cổ phiếu khi HPG gãy ngưỡng hỗ trợ mạnh tại đường trung bình 5 ngày (thời điểm này cũng cho thấy MA5 < MA20). Chỉ báo RSI đang ở mức quanh 40, chứng tỏ cổ phiếu HPG cũng đang ở vùng trung tính nên hoàn toàn đủ điều kiện để thực hiện bán hạ giá vốn.

Sau khi thực hiện lệnh Bán 10.000 cổ phiếu HPG với lượng hàng có sẵn vào ngày 6.5.2022 với giá bán quanh 41-42 thì NĐT có thể chờ cổ phiếu này giảm mạnh về vùng Quá bán để mua lại đúng 10.000 cổ phiếu HPG đã bán trước đó khi chỉ báo RSI xuống dưới mốc 30 vào ngày 13.5.2022 tại giá quanh 36. Kết quả là:

– Trong trường hợp này, NĐT chỉ bị thiệt hại số tiền ban đầu là 80 triệu đồng như trước khi thực hiện lệnh bán và khi mua lại với giá 36 đúng bằng số lượng đã bán NĐT có lãi nhẹ 17 triệu đồng khi giá hồi phục lên mức 37.7 và có thể kỳ vọng giá hồi mạnh hơn nữa sau khi tạo đáy ngắn hạn. Do đó, tổng cộng thì nhà đầu tư chỉ còn bị thiệt lại 63 triệu đồng sau khi thực hiện lệnh Bán hạ giá vốn.
–  Nếu NĐT không thực hiện bán hạ giá vốn thì tổng mức mức lỗ khi giá rơi về vùng 36 này là 140 triệu đồng.

Rõ ràng, hành động bán hạ giá vốn khi đang bị kẹp hàng là giải pháp tình thế rất hiệu quả cho NĐT dài hạn nói chung, giúp NĐT giảm thiệt hại, kiềm chế mức lỗ.

Lưu ý:

  • NĐT thực hiện mua lại với giá thấp hơn nhưng hoàn toàn cũng có thể không mua lại nếu cho rằng cổ phiếu còn có thể tiếp tục giảm, như vậy NĐT thực hiện lệnh bán trước đó là lệnh bán cắt lỗ.
  • Chỉ nên hành động khi cả thị trường và cổ phiếu đang ở vùng trung tính, không nên bán hạ giá vốn khi thị trường và cổ phiếu trong vùng Quá bán vì lúc đó cổ phiếu rất dễ tạo đáy đi lên mạnh.
  • Thiết lập điểm “chặn trên” nếu lệnh Bán thực hiện nhưng giá cổ phiếu lại bứt phá mạnh thì NĐT cũng cần phải mua lại ngay. Điểm “chặn trên” này cách giá thực hiện bán < 10% hay có thể lấy chặn trên tại đường trung bình 20 ngày (MA20).

Mở tài khoản chứng khoán VPS – Tham gia cùng Đầu Tư Từ Đâu để luôn được cập nhật các cổ phiếu khỏe nhất thị trường

Xem chi tiết Quyền lợi khi mở tài khoản chứng khoán VPS với Đầu Tư Từ Đâu