Tuyển CTV

Cộng tác viên không cần biết tư vấn đầu tư chứng khoán vì đã có chúng tôi lo!

công tác viên e-broker

Khách hàng của CTV thuộc E-Broker sẽ được hưởng dịch vụ tư vấn đầu tư chứng khoán chất lượng cao từ đội ngũ chuyên gia của Đầu Tư Từ Đâu.

Chính sách tuyển CTV

  • CTV phụ trách tìm kiếm khách hàng và hưởng phí. CTV có tài khoản theo dõi giao dịch khách hàng của mình.
  • Chúng tôi phụ trách chăm sóc và tư vấn khách hàng (quyền lợi được hưởng tương đương khách hàng của chúng tôi).

Điều kiện hưởng hoa hồng (kiểm tra mỗi quý):

  • ID CTV có tối thiểu 5 tài khoản phát sinh giao dịch.
  • Phí ròng nằm trong khoảng nhóm nào – hưởng hoa hồng nhóm đó

Đăng ký làm Cộng tác viên

Điền thông tin đăng ký làm cộng tác viên hoặc liên hệ 0981 084 636.

error: Content is protected !!
%d bloggers like this: