Đăng ký Cộng tác viên Chứng khoán VPS

Cộng tác viên không cần biết tư vấn đầu tư chứng khoán vì đã có chúng tôi lo!

Khách hàng của CTV thuộc E-Broker sẽ được hưởng dịch vụ tư vấn đầu tư chứng khoán chất lượng cao từ đội ngũ chuyên gia của Đầu Tư Từ Đâu.

Chính sách tuyển Cộng tác viên

  • CTV phụ trách tìm kiếm khách hàng và hưởng phí. CTV có tài khoản theo dõi giao dịch khách hàng của mình.
  • Chúng tôi phụ trách chăm sóc và tư vấn khách hàng (quyền lợi được hưởng tương đương khách hàng của chúng tôi).

Điều kiện hưởng hoa hồng (kiểm tra mỗi quý):

  • ID CTV có tối thiểu 5 tài khoản phát sinh giao dịch.
  • Phí ròng nằm trong khoảng nhóm nào - hưởng hoa hồng nhóm đó

Để đăng ký làm Cộng tác viên Chứng khoán tại VPS, vui lòng điền thông tin vào các ô dưới đây:

There is no form with title: "Đăng ký Cộng tác viên chứng khoán". Select a new form title if you rename it.

Liên hệ: 0981333743