Phòng vệ bằng phái sinh tự động và dễ dàng hơn với lệnh điều kiện

Tham gia Short trên thị trường phái sinh là một công cụ hữu hiệu để bảo vệ cho danh mục chứng khoán cơ sở trước các rủi ro và biến động bất lợi từ thị trường chung. Tuy nhiên thị…

Để giao dịch chứng khoán phái sinh có cần nhiều tiền không?

Chứng khoán phái sinh đang dần trở nên quan trọng đối với các NĐT chứng khoán, với vai trò như một công cụ để phòng vệ cho danh mục đầu tư cơ sở hoặc để giao dịch kiếm lời trong…

Cách phòng vệ rủi ro danh mục khi bắt đáy cổ phiếu

Phòng vệ bằng công cụ phái sinh là kỹ thuật rất phù hợp với các nhà đầu tư muốn tham gia bắt đáy cổ phiếu trong điều kiện thị trường đang biến động mạnh và giá cổ phiếu có thể…

hedging

Cách phòng vệ rủi ro danh mục – Hedging

https://www.youtube.com/watch?v=E1DzjBs6ZXo Sự ra đời của chứng khoán phái sinh hợp đồng tương lai không chỉ mang đến cho nhà đầu tư một kênh đầu tư mới mà còn giúp phòng vệ rủi ro danh mục hiệu quả. Tuy nhiên vẫn…

error: Content is protected !!