Hướng dẫn lọc danh mục: Doanh nghiệp lớn có đà tăng mạnh – Siêu cổ phiếu DPM

Vốn hóa thị trường thể hiện giá trị của một công ty bằng cách nhân giá cổ phiếu với số lượng cổ phiếu đang lưu hành. Bất kỳ công ty đại chúng nào có thị phần trên 10 tỷ USD thường được coi là công ty có vốn hóa lớn. Cổ phiếu vốn hóa lớn thường là các công ty đầu ngành và lĩnh vực và là các công ty đã được thành lập lâu đời và có tiếng trên thị trường.

Lọc danh mục cổ phiếu có đà tăng mạnh vốn hóa lớn dựa trên các tiêu chí tại Máy lọc cổ phiếu

 1. Đà tăng mạnh: là top 30% các cổ phiếu có đà tăng giá và dòng tiền mua gom chủ động mạnh nhất trên thị trường trong vòng 3 tháng gần đây.
  • Cổ phiếu có đà tặng mạnh được tiêu chí hóa bằng trạng thái Sức mạnh A
 2. Vốn hóa lớn: Top 10% các cổ phiếu có giá trị vốn hóa lớn nhất toàn thị trường
  • Cổ phiếu có vốn hóa lớn được tiêu chí hóa là “vốn hóa Lớn” trong máy lọc cổ phiếu.
 3. Các tiêu chí khác Cổ phiếu đó phải thỏa mãn các tiêu chí khác giúp hạn chế rủi ro
 • Thanh khoản cao,
 • Xác suất tăng giá ngắn hạn cao,
 • Lợi nhuận mục tiêu > 5%.

Vì sao chọn danh mục này?

Cổ phiếu có đà tăng mạnh vốn hóa lớn giúp danh mục đầu tư được cân đối giữa sinh lời cao và an toàn, cổ phiếu có đà tăng mạnh là tố chất của cổ phiếu có có khả năng tăng giá nhanh. Còn cổ phiếu vốn hóa lớn là tiêu chí đảm bảo cho sự an toàn của deal đầu tư đó, vốn hóa lớn thì rủi ro doanh nghiệp sẽ thấp hơn.

 • Danh mục này thích hợp cho nhà đầu tư cẩn trọng, muốn tìm kiếm tỷ suất sinh lời bền vững.

Ví dụ về cổ phiếu DPM

Cổ phiếu DPM thuộc nhóm cổ phiếu vốn hóa lớn ngày 13.10.2021 thỏa mãn tiêu chí trạng thái sức mạnh A và các tiêu chí khác như xác suất tăng giá ngắn hạn cao và lợi nhuận mục tiêu tiềm năng là 27%.

Kể từ điểm mua đúng ngày 13.10.2021 tại giá 39, cổ phiếu DPM sau đó tăng mạnh lên vùng giá 50-52 cho mức sinh lời hơn 30% chỉ trong vòng 1 tháng! Đối với 1 cổ phiếu vốn hóa lớn thì nhịp tăng trên 25% đã là thành công.

Có rất nhiều phương pháp lọc danh mục, việc của bạn là chọn cho mình một phương pháp để rèn luyện nó trở thành sở trường của bản thân. Áp dụng phương pháp nào để đầu tư thì tùy thuộc vào tính cách của bản thân phù hợp với cách nào, tâm lý bản thân cảm thấy vui vẻ hài lòng nhất khi áp dụng phương pháp nào thì đó chính là kim chỉ nam dẫn bạn đến thành công trong nghề đầu tư chứng khoán.

Các chiến lược mẫu khác: