dau tu tich san

Đầu tư cổ phiếu an toàn theo phương pháp tích sản, x2 tài khoản sau 5 năm?

Đầu tư tích sản là gì?

Đầu tư cổ phiếu tích sản có thể hiểu đơn giản là phương pháp mà NĐT sẽ định kỳ mua và nắm giữ lâu dài các cổ phiếu tốt giống như các khoản tiết kiệm mà không cần quan tâm nhiều đến các biến động giá trong ngắn hạn. Trong bài viết sau, chúng ta sẽ cùng lấy ví dụ và tính toán hiệu quả của phương pháp đầu tư này đối với cổ phiếu HPG. (Lưu ý: giá cổ phiếu HPG trong bài viết là giá đã điều chỉnh tại ngày 04/05/2022).

Hiệu quả của phương pháp đầu tư tích sản

Giả sử trong giai đoạn từ tháng 5/2017 đến tháng 5/2022, mỗi tháng bạn tiết kiệm được 1.000.000 đồng và bạn muốn đầu tư vào cổ phiếu HPG theo kiểu tích sản (Xem thêm: Mua cổ phiếu lô lẻ bằng lệnh FS VPS). Để chi tiết hơn, ta sẽ xem xét các trường hợp cụ thể hơn như sau:

TH1: Mua ngay cổ phiếu HPG vào đầu mỗi tháng và không quan tâm diễn biến thị trường

đầu tư cổ phiếu theo phương pháp tích sản

Theo bảng tính trên, sau 5 năm, ta đã có 3.385 cổ phiếu với tổng giá trị là 142.172.863 đ (tính theo giá cổ phiếu tại ngày 4/5/2022), gấp 2,3 lần tổng số tiền đã đầu tư là 61.000.000đ. Tỷ suất sinh lời đạt được (lãi kép) là 2.53%/tháng hay 30.3%/năm.

TH2: Hàng tháng đầu tư vào MM (money market) của VPS với mức lãi suất 6%/năm và sẽ rút ra mua cổ phiếu HPG khi giá giảm trên 20% từ đỉnh.

đầu tư cổ phiếu tích sản

Theo bảng tính trên, sau 5 năm, ta đã có 3.058 cổ phiếu với tổng giá trị là 128.448.417đ (tính theo giá cổ phiếu tại ngày 4/5/2022), gấp 2,1 lần tổng số tiền đã đầu tư là 61.000.000đ. Tỷ suất sinh lời đạt được (lãi kép) là 2.25%/tháng hay 27%/năm.

TH3: Vào đầu mỗi tháng, mua ngay chứng chỉ quỹ ETF, ví dụ mã E1VFVN30 do Dragon Capital quản lý và không quan tâm diễn biến thị trường

Đây là phương pháp phù hợp những NĐT chưa có khả năng phân tích và lựa chọn cổ phiếu cũng như chỉ mong muốn đạt được hiệu suất đầu tư theo mức độ tăng giá của thị trường chung.

đầu tư tích sản

Theo bảng tính trên, sau 5 năm, ta đã có 3.796 chứng chỉ quỹ với tổng giá trị là 89.195.333đ (tính theo giá CCQ tại ngày 4/5/2022), gấp 1,5 lần tổng số tiền đã đầu tư là 61.000.000đ. Tỷ suất sinh lời đạt được (lãi kép) là 1.2%/tháng hay 14.4%/năm.

Tổng kết

Từ các ví dụ trên, ta có thể thấy phương pháp đầu tư tích sản cho tỷ suất sinh lời khá hấp dẫn trong dài hạn. Đồng thời phương pháp này cũng phù hợp với các NĐT chưa có nhiều kiến thức hay khả năng kiểm soát tâm lý để trading trong ngắn hạn.

Đăng ký mở tài khoản và đầu tư tích sản cùng chúng tôi tại đây:

Xem thêm các bài viết chuyên mục Đầu tư tích sản:

Leave a Reply

error: Content is protected !!
%d bloggers like this: